Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

február 2008

aktualizované dňa: 03. 03. 2008

Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ

Rozpočet
2008

01.02.

04.02. 

05.02. 

06.02. 

07.02. 

08.02. 

 
Príjmy spolu

348 251,7

37 191,5

37 449,9

37 815,0

38 134,2

38 637,5

42 193,7

v tom:
1. daňové

270 976,0

 35 289,4

 35 522,7

 35 862,1

 36 123,3

 36 557,1

 35 802,3

z toho:
daň z príjmov FO

3 131,0

 -449,4

 -354,5

 -228,6

 -19,8

 347,1

 792,2

daň z príjmov PO

58 455,0

 4 020,8

 4 035,3

 4 067,1

 4 085,2

 4 102,0

 4 109,2

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

5 631,0

 897,4

 902,8

 918,1

 920,5

 922,9

 939,6

DPH

142 026,0

 20 039,9

 20 157,6

 20 320,4

 20 350,6

 20 397,5

 19 171,9

spotrebné dane

60 770,0

 10 675,7

 10 676,6

 10 679,9

 10 681,1

 10 681,9

 10 683,2

2. nedaňové

22 326,4

 1 868,4

 1 892,6

 1 915,9

 1 973,8

 2 043,0

 2 237,6

3. granty a transfery

54 949,3

 33,7

 34,6

 37,0

 37,1

 37,4

 4 153,8

- z toho príjmy
z rozp. EÚ

35 984,6

 0,2

0,2

 0,2

 0,2

 0,2

 4 116,4

Výdavky spolu

380 233,0

26 923,3

27 713,6

28 936,7

29 836,0

33 774,0

35 823,2

v tom:
bežné výdavky

340 424,9

26 801,4

 27 581,6

 28 792,0

 29 678,1

 33 518,0

 35 429,4

kapitálové výdavky

39 808,1

121,9

 132,0

 144,7

 157,9

 256,0

393,8

Schodok/Prebytok

-31 981,3

10 268,2

 9 736,3

 8 878,3

 8 298,2

 4 863,5

 6 370,5

Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2008

11.02.

12.02. 

13.02. 

14.02. 

15.02. 

18.02. 

 
Príjmy spolu

348 251,7

43 067,8

45 214,2

45 381,5

44 015,0

43 895,8

44 410,1

v tom:
1. daňové

270 976,0

 36 647,2

 38 770,4

 38 891,4

 37 199,6

 37 051,0

 37 540,4

z toho:
daň z príjmov FO

3 131,0

 1 161,5

 1 609,0

 1 894,5

 2 183,9

 2 354,4

 2 528,6

daň z príjmov PO

58 455,0

 4 123,3

 4 136,9

 4 156,4

 4 166,9

 4 172,4

 4 197,0

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

5 631,0

 947,3

 1 009,0

 1 019,6

 1 051,7

 1 242,5

 1 330,0

DPH

142 026,0

19 624,1

 21 226,2

 21 027,4

18 843,8

 18 329,8

18 437,4

spotrebné dane

60 770,0

 10 684,8

 10 685,7

 10 689,3

 10 848,9

 10 851,0

 10 859,8

2. nedaňové

22 326,4

 2 265,6

 2 288,5

 2 333,1

 2 658,3

 2 686,9

 2 708,0

3. granty a transfery

54 949,3

 4 155,0

 4 155,3

 4 157,0

 4 157,1

 4 157,9

 4 161,7

- z toho príjmy
z rozp. EÚ

35 984,6

 4 116,4

 4 116,4

 4 116,4

 4 116,4

 4 116,4

 4 118,8

Výdavky spolu

380 233,0

39 282,4

40 922,0

42 115,9

43 709,0

44 827,9

45 378,6

v tom:
bežné výdavky

340 424,9

 38 657,7

 40 181,0

 41 058,3

 42 311,4

 43 414,8

 43 931,6

kapitálové výdavky

39 808,1

 624,7

741,0

 1 057,6

 1 397,6

 1 413,1

1 447,0

Schodok/Prebytok

-31 981,3

3 785,4

 4 292,2

 3 265,6

 306,0

 -932,1

-968,5

Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2008

19.02.

20.02. 

21.02. 

22.02. 

25.02. 

26.02. 

 
Príjmy spolu

348 251,7

44 680,3

39 695,3

39 995,3

 29 626,0

34 825,4

48 931,3

v tom:
1. daňové

270 976,0

 37 780,3

 32 732,5

33 008,4

22 314,7

27 085,5

41 139,5

z toho:
daň z príjmov FO

3 131,0

 2 608,0

-2 126,4

 -2 055,9

-1 977,8

 -1 907,7

 -1 829,8

daň z príjmov PO

58 455,0

 4 216,2

 4 244,9

4 283,1

4 350,8

 4 487,3

 4 757,7

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

5 631,0

 1 334,0

 1 334,7

1 337,3

1 338,9

 1 339,8

 1 342,2

DPH

142 026,0

18 571,6

 18 222,4

 18 371,7

7 509,4

11 844,4

 22 840,6

spotrebné dane

60 770,0

 10 862,3

 10 868,6

10 883,5

 10 904,1

 11 129,7

13 828,6

2. nedaňové

22 326,4

 2 736,8

 2 799,5

2 823,1

2 917,4

 3 345,6

 3 396,9

3. granty a transfery

54 949,3

 4 163,2

 4 163,3

4 163,8

4 393,9

 4 394,3

 4 394,9

- z toho príjmy
z rozp. EÚ

35 984,6

 4 118,8

 4 118,8

4 118,8

4 348,8

4 348,8

 4 348,8

Výdavky spolu

380 233,0

 46 135,4

46 489,3

46 853,0

47 187,7

48 932,5

49 037,1

v tom:
bežné výdavky

340 424,9

 44 684,6

 44 929,8

45 268,5

45 561,6

47 254,0

47 346,9

kapitálové výdavky

39 808,1

 1 450,8

 1 559,5

1 584,5

 1 626,1

1 678,5

1 690,2

Schodok/Prebytok

-31 981,3

 -1 455,1

 -6 794,0

 -6 857,7

-17 561,7

 -14 107,1

-105,8

Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2008

27.02.

28.02. 

29.02. 

 
Príjmy spolu

348 251,7

49 801,9

50 440,8

51 538,2

 

 

 

v tom:
1. daňové

270 976,0

41 834,2

42 436,4

 43 361,0

z toho:
daň z príjmov FO

3 131,0

 -1 772,7

 -1 699,5

 -1 588,5

daň z príjmov PO

58 455,0

4 959,3

 5 237,1

 5 957,4

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

5 631,0

 1 345,7

 1 355,5

 1 356,0

DPH

142 026,0

23 267,7

 23 508,2

23 598,9

spotrebné dane

60 770,0

 13 832,2

 13 832,8

 13 833,6

2. nedaňové

22 326,4

 3 564,2

 3 599,3

 3 646,0

3. granty a transfery

54 949,3

 4 403,5

 4 405,1

 4 531,2

- z toho príjmy
z rozp. EÚ

35 984,6

 4 356,4

 4 356,4

 4 482,2

Výdavky spolu

380 233,0

49 288,4

49 603,3

49 983,3

 

 

v tom:
bežné výdavky

340 424,9

 47 520,0

47 793,9

 48 067,1

kapitálové výdavky

39 808,1

1 768,4

1 809,4

 1 916,2

Schodok/Prebytok

-31 981,3

513,5

837,5

 1 554,9

 

 

 

údaje o plnení rozpočtu sú priebežné z bankových účtov

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Financie
  2. Štátne výkazníctvo
  3. Priebežné plnenie štátneho rozpočtu na hotovostnej báze
  4. 2008
  5. február 2008

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.