Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Október 2018

aktualizované dňa: 31. 10. 2018

Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2018
01.10.2018 02..10.2018 03.10.2018 04.10.2018 05.10.2018
Príjmy spolu 13 982 810 10 236 804 10 279 513 10 298 443 10 320 730 10 353 124
v tom:            
1. daňové 11 361 518 8 640 033 8 681 694 8 699 388 8 720 593 8 737 282
z toho:            
daň z príjmov FO 3 518 -78 304 -71 679 -65 716 -55 363 -38 773
daň z príjmov PO 2 472 622 2 171 956 2 194 875 2 197 647 2 200 406 2 201 938

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

242 638 161 437 161 758 161 983 162 252 162 435
DPH 6 079 178 4 521 149 4 531 515 4 539 568 4 547 107 4 551 627
spotrebné dane 2 335 690 1 716 865 1 717 308 1 717 691 1 717 800 1 718 134
2. nedaňové 1 208 819 668 968 670 016 670 513 671 595 672 101
3. granty a transfery 1 412 473 927 803 927 803 928 542 928 542 943 741
z toho:            
príjmy z rozpočtu EU 1 378 419 927 655 927 655 928 395 928 395 943 593
Výdavky spolu 15 955 715 10 993 752 11 099 378 11 127 664 11 153 902 11 203 010
v tom:            
bežné výdavky 14 624 299 9 784 010 9 882 506 9 905 100 9 926 927 9 974 254
kapitálové výdavky 1 331 416 1 209 742 1 216 872 1 222 564 1 226 975 1 228 756
Schodok/Prebytok -1 972 905 -756 948 -819 865 -829 221 -833 172 -849 886

 

Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2018
08.10.2018 09..10.2018 10.10.2018 11.10.2018 12.10.2018
Príjmy spolu 13 982 810 10 393 403 10 436 301 10 473 616 10 517 734 10 551 920
v tom:            
1. daňové 11 361 518 8 772 098 8 814 371 8 850 581 8 891 362 8 923 765
z toho:            
daň z príjmov FO 3 518 -24 071 5 643 34 081 58 543 84 531
daň z príjmov PO 2 472 622 2 204 846 2 207 231 2 208 717 2 210 869 2 212 146

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

242 638 163 127 163 686 164 401 165 172 168 305
DPH 6 079 178 4 567 554 4 576 282 4 581 737 4 594 807 4 593 434
spotrebné dane 2 335 690 1 718 499 1 719 172 1 719 228 1 719 322 1 719 746
2. nedaňové 1 208 819 673 798 674 423 675 528 675 924 677 707
3. granty a transfery 1 412 473 947 507 947 507 947 507 950 448 950 448
z toho:            
príjmy z rozpočtu EU 1 378 419 947 360 947 360 947 360 950 301 950 301
Výdavky spolu 15 955 715 11 251 017 11 322 781 11 433 173 11 496 984 11 523 256
v tom:            
bežné výdavky 14 624 299 10 019 511 10 085 595 10 191 608 10 233 775 10 251 727
kapitálové výdavky 1 331 416 1 231 506 1 237 186 1 241 565 1 263 209 1 271 529
Schodok/Prebytok -1 972 905 -857 614 -886 480 -959 557 -979 250 - 971 336

 

Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2018
15.10.2018 16.10.2018 17.10.2018 18.10.2018 19.10.2018
Príjmy spolu 13 982 810 10 613 017 10 917 015 10 945 398 11 011 519 10 706 165
v tom:            
1. daňové 11 361 518 8 982 042 8 984 223 8 995 949 9 015 392 8 704 358
z toho:            
daň z príjmov FO 3 518 105 030 117 950 121 638 123 972 -111 759
daň z príjmov PO 2 472 622 2 211 894 2 213 730 2 216 533 2 219 650 2 215 806

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

242 638 170 868 172 528 172 687 172 775 173 213
DPH 6 079 178 4 628 371 4 613 780 4 618 451 4 631 635 4 559 017
spotrebné dane 2 335 690 1 720 075 1 720 289 1 720 443 1 720 973 1 721 517
2. nedaňové 1 208 819 680 527 982 344 982 885 983 340 986 315
3. granty a transfery 1 412 473 950 448 950 448 966 564 1 012 787 1 015 492
z toho:            
príjmy z rozpočtu EU 1 378 419 950 301 950 301 966 410 1 012 639 1 015 344
Výdavky spolu 15 955 715 11 572 902 11 708 923 11 720 666 11 785 256 11 810 508
v tom:            
bežné výdavky 14 624 299 10 291 111 10 364 249 10 371 576 10 430 756 10 449 647
kapitálové výdavky 1 331 416 1 281 791 1 344 674 1 349 090 1 354 500 1 360 861
Schodok/Prebytok -1 972 905 -959 885 -791 908 -775 268 -773 737 -1 104 343

 

Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2018
22.10.2018 23..10.2018 24.10.2018 25.10.2018 26.10.2018
Príjmy spolu 13 982 810 10 792 943 10 851 205 10 874 634 11 077 636 11 599 867
v tom:            
1. daňové 11 361 518 8 775 695 8 831 045 8 830 842 9 031 090 9 537 815
z toho:            
daň z príjmov FO 3 518 -108 870 -106 630 -103 991 -100 115 -97 296
daň z príjmov PO 2 472 622 2 217 919 2 221 011 2 226 135 2 240 553 2 275 851

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

242 638 173 397 173 457 173 569 173 667 174 043
DPH 6 079 178 4 624 580 4 670 879 4 652 233 4 728 587 5 125 130
spotrebné dane 2 335 690 1 721 936 1 725 254 1 735 537 1 840 595 1 911 707
2. nedaňové 1 208 819 1 001 509 1 004 421 1 023 412 1 026 166 1 034 987
3. granty a transfery 1 412 473 1 015 739 1 015 739 1 020 380 1 020 380 1 027 065
z toho:            
príjmy z rozpočtu EU 1 378 419 1 015 588 1 015 588 1 020 217 1 020 217 1 026 899
Výdavky spolu 15 955 715 11 821 978 11 848 886 11 895 047 11 917 292 11 955 210
v tom:            
bežné výdavky 14 624 299 10 455 375 10 474 321 10 513 780 10 532 215 10 557 213
kapitálové výdavky 1 331 416 1 366 603 1 374 565 1 381 267 1 385 077 1 397 997
Schodok/Prebytok -1 972 905 -1 029 035 -997 681 -1 020 413 -839 656 -355 343

 

Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2018
29.10.2018 31.10.2018      
Príjmy spolu 13 982 810 11 658 522 11 769 828      
v tom:            
1. daňové 11 361 518 9 593 788 9 691 918      
z toho:            
daň z príjmov FO 3 518 -94 062 -87 055      
daň z príjmov PO 2 472 622 2 296 665 2 371 459      

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

242 638 174 206 174 330      
DPH 6 079 178 5 156 127 5 171 173      
spotrebné dane 2 335 690 1 911 733 1 911 757      
2. nedaňové 1 208 819 1 037 610 1 041 117      
3. granty a transfery 1 412 473 1 027 124 1 036 793      
z toho:            
príjmy z rozpočtu EU 1 378 419 1 026 948 1 036 617      
Výdavky spolu 15 955 715 11 998 789 12 183 514      
v tom:            
bežné výdavky 14 624 299 10 578 800 10 750 507      
kapitálové výdavky 1 331 416 1 419 989 1 433 007      
Schodok/Prebytok -1 972 905 -340 267 -413 686      

 údaje o plnení rozpočtu sú priebežné z bankových účtov