Únia kapitálových trhov

Príjmy
-112 208 €

Výdavky
875 496 €

Saldo
-987 704 €

Saldo verejnej správy SR v % k HDP

Maastrichtský dlh SR v % HDP