Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

September 2017

aktualizované dňa: 02. 10. 2017

Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2017
04.09.2017 05.09.2017 06.09.2017 07.09.2017 08.09.2017
Príjmy spolu 15 390 147 8 238 419 8 263 625 8 281 308 8 319 780 8 364 268
v tom:
1. daňové 11 530 095 7 065 256 7 087 480 7 104 241 7 141 840 7 185 255
z toho:
daň z príjmov FO 5 365 -79 350 -70 310 -59 636 -42 489 -9 808
daň z príjmov PO 3 143 755 1 768 080 1 770 172 1 771 909 1 772 762 1 773 387

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

190 024 121 480 121 760 121 906 122 097 128 211
DPH 5 748 794 3 661 760 3 672 354 3 676 468 3 695 736 3 699 458
spotrebné dane 2 255 390 1 462 378 1 462 425 1 462 361 1 462 382 1 462 515
2. nedaňové 1 161 474 597 677 598 879 599 611 600 322 601 300
3. granty a transfery 2 698 578 575 486 577 266 577 456 577 618 577 713
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 2 655 927 563 047 564 768 564 768 564 916 564 916
Výdavky spolu 17 383 366 9 519 108 9 675 702 9 706 068 9 773 853 9 856 632
v tom:
bežné výdavky 14 644 347 8 839 952 8 885 041 8 898 250 8 964 928 9 047 278
kapitálové výdavky 2 739 019 679 156 790 661 807 818 808 925 809 354
Schodok/Prebytok - 1 993 219 -1 280 689 -1 412 077 -1 424 760 -1 454 073 -1 492 364
 
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2017
11.09.2017 12.09.2017 13.09.2017 14.09.2017 18.09.2017
Príjmy spolu 15 390 147 8 415 627 8 459 065 8 500 208 8 491 353 8 528 571
v tom:
1. daňové 11 530 095 7 227 263 7 259 729 7 292 901 7 282 771 7 319 097
z toho:
daň z príjmov FO 5 365 18 534 38 665 59 716 80 049 94 333
daň z príjmov PO 3 143 755 1 774 542 1 775 989 1 778 196 1 779 095 1 782 681

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

190 024 128 415 129 063 130 417 133 785 135 042
DPH 5 748 794 3 711 557 3 719 751 3 728 178 3 693 136 3 708 883
spotrebné dane 2 255 390 1 462 557 1 462 637 1 462 612 1 462 729 1 463 956
2. nedaňové 1 161 474 602 324 603 066 608 029 608 882 609 766
3. granty a transfery 2 698 578 586 040 596 270 599 278 599 700 599 708
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 2 655 927 573 236 583 428 586 384 586 802 586 802
Výdavky spolu 17 383 366 9 924 229 9 954 171 10 035 922 10 080 733 10 117 187
v tom:
bežné výdavky 14 644 347 9 110 898 9 138 014 9 218 812 9 259 691 9 264 636
kapitálové výdavky 2 739 019 813 331 816 157 817 110 821 042 852 551
Schodok/Prebytok - 1 993 219 -1 508 602 -1 495 106 -1 535 714 -1 589 380 -1 588 616
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2017
19.09.2017 20.09.2017 21.09.2017 22.09.2017 25.09.2017
Príjmy spolu 15 390 147 8 588 607 8 405 280 8 371 941 8 193 031 8 521 956
v tom:
1. daňové 11 530 095 7 374 872 7 185 059 7 139 440 6 958 865 7 264 713
z toho:
daň z príjmov FO 5 365 99 273 -105 057 -102 553 -100 054 -95 358
daň z príjmov PO 3 143 755 1 785 307 1 790 707 1 793 455 1 798 182 1 804 747

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

190 024 135 420 135 536 135 591 135 628 135 708
DPH 5 748 794 3 755 954 3 749 093 3 697 234 3 494 587 3 697 346
spotrebné dane 2 255 390 1 464 521 1 480 122 1 480 755 1 495 139 1 585 802
2. nedaňové 1 161 474 612 273 617 484 622 340 623 015 644 182
3. granty a transfery 2 698 578 601 462 602 737 610 161 611 151 613 061
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 2 655 927 588 547 589 819 597 239 598 209 600 103
Výdavky spolu 17 383 366 10 122 958 10 181 240 10 191 835 10 204 275 10 213 664
v tom:
bežné výdavky 14 644 347 9 269 493 9 324 695 9 334 589 9 345 281 9 353 716
kapitálové výdavky 2 739 019 853 465 856 545 857 246 858 994 859 948
Schodok/Prebytok - 1 993 219 -1 534 351 -1 775 960 -1 819 894 -2 011 244 -1 691 708
 
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2017
26.09.2017 27.09.2017 28.09.2017 30.09.2017
Príjmy spolu 15 390 147 9 041 132 9 082 017 9 103 163 9 177 436
v tom:
1. daňové 11 530 095 7 777 381 7 817 107 7 836 792 7 908 881
z toho:
daň z príjmov FO 5 365 -91 692 -88 929 -85 021 -78 652
daň z príjmov PO 3 143 755 1 824 009 1 838 742 1 873 466 1 910 533

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

190 024 135 924 135 967 136 004 136 159
DPH 5 748 794 4 105 572 4 124 837 4 102 077 4 129 004
spotrebné dane 2 255 390 1 665 659 1 667 717 1 670 242 1 670 384
2. nedaňové 1 161 474 648 127 648 620 650 062 652 226
3. granty a transfery 2 698 578 615 624 616 290 616 309 616 329
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 2 655 927 602 372 603 030 603 030 603 030
Výdavky spolu 17 383 366 10 228 051 10 240 568 10 252 619 10 265 277
v tom:
bežné výdavky 14 644 347 9 363 613 9 374 484 9 383 605 9 391 869
kapitálové výdavky 2 739 019 864 438 866 084 869 014 873 408
Schodok/Prebytok - 1 993 219 -1 186 919 -1 158 551 -1 149 456 -1 087 841
 údaje o plnení rozpočtu sú priebežné z bankových účtov