Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Individuálna účtovná závierka ROPO, obcí, VÚC a štátnych účelových fondov

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov ustanovuje:

Ministerstvo financií Slovenskej republiky dňa 29. júna 2023 zverejnilo Metodické usmernenie č. MF/012584/2023-36 k postupu pri aplikácii  § 1 odsek 3 opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 5. decembra 2007 č. MF/25755/2007-31, ktorým sa ustanovujú podobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov, ktoré je platné za rok 2023.

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 5. decembra 2007 č. MF/25755/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky, termíny a miesto predkladania účtovnej závierky pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky.

Opatrenie č. MF/25755/2007-31

Metodické usmernenie č. MF/019605/2017-352 pre ukladanie IUZ  platí bez zmien aj pre rok 2022

Ostatné metodické usmernenia k IUZ/KUZ

Novely a úplné znenia

Opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 7. decembra 2022 MF/14506/2022-36, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 5. decembra 2007 č. MF/25755/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky, termíny a miesto predkladania účtovnej závierky pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov.

Opatrenie MF SR č. MF/14506/2022-36 

Úplné znenie opatrenia IUZ platné od 1.1.2023 Platné pre IUZ za rok 2023 !!!

Príloha (xlsx)

Príloha (ods)

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 22. februára 2021 č. MF/005578/2021-36, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 5. decembra 2007 č. MF/25755/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky, termíny a miesto predkladania účtovnej závierky pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov. 

Opatrenie MF SR č. MF/005578/2021-36

Úplné znenie opatrenia k IUZ pre rok 2020platí bez zmien aj pre rok 2022

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 10. decembra 2014 č. MF/21227/2014-31, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 5. decembra 2007 č. MF/25755/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky, termíny a miesto predkladania účtovnej závierky pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov.

Opatrenie č. MF/21227/2014-31

Úplné znenie opatrenia k IUZ pre rok 2014          

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 11. decembra 2013 č. MF/19566/2013-31, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 5. decembra 2007 č. MF/25755/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky, termíny a miesto predkladania účtovnej závierky pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov.  

Opatrenie č. MF/19566/2013-31

Úplné znenie opatrenia k IUZ pre rok 2013

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. decembra 2012 č. MF/19301/2012-31, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 5. decembra 2007 č. MF/25755/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky, termíny a miesto predkladania účtovnej závierky pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov.

Opatrenie č. MF/19301/2012-31

Úplné znenie opatrenia k IUZ pre rok 2012