Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Január 2017

aktualizované dňa: 02. 02. 2017

Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2017
02.01.2017 03.01.2017 04.01.2017 05.01.2017 09.01.2017
Príjmy spolu 15 390 147 67 540 92 738 106 625 138 165 176 228
v tom:
1. daňové 11 530 095 67 160 92 116 105 690 136 674 173 580
z toho:
daň z príjmov FO 5 365 6 255 13 682 22 602 43 422 72 380
daň z príjmov PO 3 143 755 41 079 52 729 54 012 54 776 55 709

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

190 024 8 855 9 144 9 387 9 457 9 575
DPH 5 748 794 8 649 13 850 16 719 25 773 32 486
spotrebné dane 2 255 390 764 769 823 896 902
2. nedaňové 1 161 474 380 622 935 1 491 2 647
3. granty a transfery 2 698 578 0 0 0 0 1
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 2 655 927 0 0 0 0 0
Výdavky spolu 17 383 366 225 604 306 856 309 148 338 633 351 900
v tom:
bežné výdavky 14 644 347 225 594 306 827 309 119 338 593 351 858
kapitálové výdavky 2 739 019 10 29 29 40 42
Schodok/Prebytok - 1 993 219 -158 064 -214 118 -202 523 -200 468 -175 672
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2017
10.01.2017 11.01.2017 12.01.2017 13.01.2017 16.01.2017
Príjmy spolu 15 390 147 215 674 245 502 277 366 317 287 353 838
v tom:
1. daňové 11 530 095 212 556 241 341 272 142 308 324 343 464
z toho:
daň z príjmov FO 5 365 103 334 126 420 149 396 173 925 194 222
daň z príjmov PO 3 143 755 57 300 58 281 59 494 62 045 62 515

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

190 024 10 161 11 856 13 005 27 934 33 698
DPH 5 748 794 37 915 40 534 43 432 36 922 44 832
spotrebné dane 2 255 390 946 958 1 047 1 222 1 320
2. nedaňové 1 161 474 3 114 4 110 5 103 8 827 10 044
3. granty a transfery 2 698 578 4 51 121 136 330
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 2 655 927 0 0 0 0 0
Výdavky spolu 17 383 366 395 665 397 097 413 508 464 460 541 195
v tom:
bežné výdavky 14 644 347 395 431 396 857 411 768 462 720  353 838
kapitálové výdavky 2 739 019 234 240 1 740 1 740 2 031
Schodok/Prebytok - 1 993 219 -179 991 -151 595 -136 142 -147 173 -187 357
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2017
17.01.2017 18.01.2017 19.01.2017 20.01.2017 23.01.2017
Príjmy spolu 15 390 147 360 930 404 425 374 533 -78 548 -25 672
v tom:
1. daňové 11 530 095 348 490 389 021 357 771 -99 014 -62 686
z toho:
daň z príjmov FO 5 365 203 420 207 566 210 878 -59 497 -56 763
daň z príjmov PO 3 143 755 63 811 67 507 69 786 72 083 75 430

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

190 024 35 421 35 486 35 577 35 668 35 766
DPH 5 748 794 36 516 68 392 30 618 -159 444 -130 616
spotrebné dane 2 255 390 1 749 1 886 1 986 2 409 2 571
2. nedaňové 1 161 474 12 102 14 878 15 808 19 496 35 983
3. granty a transfery 2 698 578 338 526 954 970 1 031
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 2 655 927 0 0 0 9 9
Výdavky spolu 17 383 366 573 212 589 377 663 725 678 491 686 758
v tom:
bežné výdavky 14 644 347 571 171 587 336 658 928 673 511 681586
kapitálové výdavky 2 739 019 2 041 2 041 4 797 4 980 5 172
Schodok/Prebytok - 1 993 219 -212 282 -184 952 -289 192 -757 039 -712 430
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2017
24.01.2017 25.01.2017 26.01.2017 27.01.2017 30.01.2017
Príjmy spolu 15 390 147 49 927 386 069 861 708 917 528 972 878
v tom:
1. daňové 11 530 095 10 605 344 891 818 703 871 868 925 830
z toho:
daň z príjmov FO 5 365 -53 290 -50 740 -46 597 -44 083 -40 029
daň z príjmov PO 3 143 755 79 639 89 853 109 325 133 063 157 550

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

190 024 35 875 36 225 54 580 54 731 55 695
DPH 5 748 794 -77 024 147 623 496 894 520 319 536 989
spotrebné dane 2 255 390 12 697 107 064 186 880 187 609 189 619
2. nedaňové 1 161 474 38 265 40 109 41 530 43 994 45 366
3. granty a transfery 2 698 578 1 057 1 069 1 475 1 666 1 682
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 2 655 927 9 9 408 597 597
Výdavky spolu 17 383 366 706 206 727 665 736 262 743 412 760 295
v tom:
bežné výdavky 14 644 347 691 619 711 371 719 963 724 578 739 923
kapitálové výdavky 2 739 019 14 587 16 294 16 299 18 834 20 372
Schodok/Prebytok - 1 993 219 -656 279 -341 596 125 446 174 116 212 583
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2017
31.01.2017
Príjmy spolu 15 390 147 1 077 808
v tom:
1. daňové 11 530 095 1 020 021
z toho:
daň z príjmov FO 5 365 -32 757
daň z príjmov PO 3 143 755 217 144

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

190 024 56 109
DPH 5 748 794 550 523
spotrebné dane 2 255 390 190 847
2. nedaňové 1 161 474 48 990
3. granty a transfery 2 698 578 8 797
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 2 655 927 7 702
Výdavky spolu 17 383 366 985 477
v tom:
bežné výdavky 14 644 347 963 325
kapitálové výdavky 2 739 019 22 152
Schodok/Prebytok - 1 993 219 92 331
údaje o plnení rozpočtu sú priebežné z bankových účtov