Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Usmernenie č. 3/2008-U k postupu účtovania programu ISPA/Kohézny fond v ISUF pre platobnú jednotku ISPA/ Kohézny fond

Usmernenie č. 3/2008-U k postupu účtovania programu ISPA/Kohézny fond v ISUF pre platobnú jednotku ISPA/ Kohézny fond

Dátum vydania: 18. 03. 2008

Dátum platnosti: 18. 03. 2008

Predmetom tohto usmernenia sú postupy účtovania programu ISPA/KF pre platobné jednotky programu ISPA/KF, ktoré poskytujú konečným prijímateľom prostriedky programu ISPA/KF a prostriedky zo štátneho rozpočtu SR prostredníctvom osobitných mimorozpočtových účtov Ministerstva financií SR s dispozičným právom platobných jednotiek ISPA/KF.

Účtovníctvo platobných jednotiek ISPA/KF  je pokračovaním účtovníctva implementačných agentúr ISPA/KF a vedie sa v tých istých účtovných okruhoch systému ISUF.

Postupy účtovania v usmernení sú vypracované v súlade s všeobecne záväznými právnymi predpismi vzťahujúcimi sa na účtovníctvo rozpočtových organizácií  s účinnosťou od 1.1.2008