Dotácia vybraným vyšším územným celkom na základe uznesenia vlády č. 820/2011