Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

December 2011

aktualizované dňa: 02. 01. 2012

Stav na účtoch štátneho rozpočtu v  tis. €
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2011
01.12.11 02.12.11 05.12.11 06.12.11 07.12.11
Príjmy spolu 13 147 834 10 298 218 10 313 244 10 330 111 10 375 150 10 420 156
v tom:
1. daňové 8 786 829 7 840 923 7 855 042 7 870 904 7 894 275 7 917 452
z toho:
daň z príjmov FO 110 470 45 707 54 804 62 459 72 180 88 768
daň z príjmov PO 1 669 475 1 515 011 1 514 472 1 514 995 1 515 791 1 516 271

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

145 978 132 605 132 840 132 938 133 191 133 403
DPH 4 652 259 4 258 151 4 263 462 4 271 012 4 283 794 4 289 653
spotrebné dane 2 083 274 1 833 416 1 833 429 1 833 458 1 833 272 1 833 307
2. nedaňové 703 083 769 768 770 425 771 317 772 600 773 558
3. granty a transfery 3 657 922 1 687 527 1 687 777 1 687 890 1 708 275 1 729 146
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 3 343 890 1 651 124 1 651 233 1 651 233 1 671 495 1 692 799
Výdavky spolu 16 957 773 13 151 584 13 259 844 13 312 639 13 354 298 13 450 374
v tom:
bežné výdavky 14 066 186 11 296 437 11 383 944 11 424 387 11 458 365 11 528 352
kapitálové výdavky 2 891 587 1 855 147 1 875 900 1 888 252 1 895 933 1 922 022
Schodok/Prebytok -3 809 939 -2 853 366 -2 946 600 -2 982 528 -2 979 149 -3 030 218
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2011
08.12.11 09.12.11 12.12.11 13.12.11 14.12.11
Príjmy spolu 13 147 834 10 444 550 10 532 467 10 578 673 10 618 545 10 657 133
v tom:
1. daňové 8 786 829 7 939 781 7 965 924 8 005 349 8 045 430 8 064 264
z toho:
daň z príjmov FO 110 470 108 629 136 584 158 689 175 593 190 786
daň z príjmov PO 1 669 475 1 517 192 1 517 791 1 518 661 1 519 194 1 521 063

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

145 978 133 648 133 945 134 196 136 850 138 154
DPH 4 652 259 4 290 836 4 288 172 4 304 369 4 324 246 4 324 618
spotrebné dane 2 083 274 1 833 419 1 833 370 1 833 369 1 833 476 1 833 555
2. nedaňové 703 083 774 667 820 015 826 762 825 000 826 361
3. granty a transfery 3 657 922 1 730 102 1 746 528 1 746 562 1 748 115 1 766 508
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 3 343 890 1 692 799 1 709 579 1 709 579 1 711 020 1 729 385
Výdavky spolu 16 957 773 13 653 679 13 805 484 13 946 402 14 027 306 14 139 218
v tom:
bežné výdavky 14 066 186 11 707 669 11 828 627 11 901 853 11 927 959 11 998 634
kapitálové výdavky 2 891 587 1 946 010 1 976 857 2 044 549 2 099 347 2 140 584
Schodok/Prebytok -3 809 939 -3 209 129 -3 273 017 -3 367 729 -3 408 761 -3 482 085
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2011
15.12.11 16.12.11 19.12.11 20.12.11 21.12.11
Príjmy spolu 13 147 834 10 708 120 10 723 056 11 242 342 11 143 777 11 305 228
v tom:
1. daňové 8 786 829 8 071 606 8 082 791 8 214 004 8 107 353 8 160 574
z toho:
daň z príjmov FO 110 470 200 422 208 090 212 137 80 034 84 368
daň z príjmov PO 1 669 475 1 522 728 1 524 560 1 526 892 1 534 000 1 540 909

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

145 978 140 436 142 221 142 277 142 642 143 841
DPH 4 652 259 4 314 402 4 314 158 4 438 142 4 455 801 4 494 729
spotrebné dane 2 083 274 1 834 410 1 834 527 1 834 534 1 834 678 1 835 125
2. nedaňové 703 083 832 836 836 116 837 308 840 298 842 695
3. granty a transfery 3 657 922 1 803 678 1 804 149 2 191 030 2 196 126 2 301 959
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 3 343 890 1 766 479 1 766 908 1 779 580 1 784 599 1 890 256
Výdavky spolu 16 957 773 14 312 090 14 461 748 14 574 681 14 664 568 14 718 979
v tom:
bežné výdavky 14 066 186  12 140 456  12 245 914  12 280 890 

12 360 522

12 409 498
kapitálové výdavky 2 891 587 2 171 634 2 215 834 2 293 791 2 304 046 2 309 481
Schodok/Prebytok -3 809 939 -3 603 970 -3 738 692 -3 332 339 -3 520 791 -3 413 751
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2011
22.12.11 23.12.11 27.12.11 28.12.11 29.12.11
Príjmy spolu 13 147 834 11 440 867 11 335 227 11 574 309 11 904 776 11 941 498
v tom:
1. daňové 8 786 829 8 228 377 8 119 562 8 357 384 8 650 157 8 646 386
z toho:
daň z príjmov FO 110 470 87 091 91 497 94 945 100 951 106 254
daň z príjmov PO 1 669 475 1 549 139 1 556 882 1 566 207 1 577 542 1 593 833

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

145 978 143 948 144 081 143 058 143 117 143 150
DPH 4 652 259 4 549 786 4 405 170 4 604 451 4 763 573 4 733 275
spotrebné dane 2 083 274 1 836 036 1 859 378 1 885 817 2 001 476 2 002 860
2. nedaňové 703 083 843 759 846 949 847 883 850 297 851 914
3. granty a transfery 3 657 922 2 368 731 2 368 716 2 369 041 2 404 322 2 443 198
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 3 343 890 1 957 150 1 957 150 1 957 150 1 992 494 2 031 384
Výdavky spolu 16 957 773 14 763 723 14 885 958 14 955 851 15 048 370 15 183 753
v tom:
bežné výdavky 14 066 186 12 439 933 12 481 159 12 528 073 12 595 513 12 692 963
kapitálové výdavky 2 891 587 2 323 790 2 404 799 2 427 778 2 452 857 2 490 790
Schodok/Prebytok -3 809 939 -3 322 856 -3 550 731 -3 381 542 -3 143 594 -3 242 255
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2011
31.12.11
Príjmy spolu 13 147 834 12 002 326
v tom:
1. daňové 8 786 829 8 700 293
z toho:
daň z príjmov FO 110 470 112 095
daň z príjmov PO 1 669 475 1 620 363

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

145 978 143 254
DPH 4 652 259 4 753 087
spotrebné dane 2 083 274 2 001 698
2. nedaňové 703 083 858 839
3. granty a transfery 3 657 922 2 443 194
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 3 343 890 2 031 384
Výdavky spolu 16 957 773 15 278 042
v tom:
bežné výdavky 14 066 186 12 782 720
kapitálové výdavky 2 891 587 2 495 322
Schodok/Prebytok -3 809 939 -3 275 716
údaje o plnení rozpočtu sú priebežné z bankových účtov