Rekapitulácia pravidiel pre používanie druhu rozpočtu 211 a druhu rozpočtu 212