Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Strategické materiály

Medzi základné výstupy v gescii IFP patria okrem tvorby makroekonomických a fiškálnych prognóz aj ďalšie pravidelné strategické materiály. Niektoré z nich (Stratégia riadenia štátneho dlhu a Správa o vývoji verejných financií) majú národný význam, avšak ďalšie (Program stability a Národný program reforiem) sú materiály, ktorými sa Slovensko reprezentuje na medzinárodnom poli. Tieto dokumenty sú vypracovávané všetkými členskými krajinami na vyžiadanie Európskou komisiou. Všetky dokumenty sú schvaľované aj Vládou SR a predstavujú základné rámce makroekonomických, fiškálnych a štrukturálnych politík Slovenska.