Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Strategické materiály

Medzi základné výstupy v gescii IFP patria okrem tvorby makroekonomických a fiškálnych prognóz aj ďalšie pravidelné strategické materiály. Niektoré z nich (Stratégia riadenia štátneho dlhu a Správa o vývoji verejných financií) majú národný význam, avšak ďalšie (Program stability a Národný program reforiem) sú materiály, ktorými sa Slovensko reprezentuje na medzinárodnom poli. Tieto dokumenty sú vypracovávané všetkými členskými krajinami na vyžiadanie Európskou komisiou. Všetky dokumenty sú schvaľované aj Vládou SR a predstavujú základné rámce makroekonomických, fiškálnych a štrukturálnych politík Slovenska.

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Financie
  2. Inštitút finančnej politiky
  3. Strategické materiály

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.