Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Iné strategické materiály

Moderné a úspešné Slovensko

Hlavným cieľom vízie Moderné a úspešné Slovensko a reforiem v ôsmich oblastiach je vymaniť krajinu z pasce stredného príjmu na úroveň 92 % priemeru EÚ 27 v HDP na hlavu do roku 2030. Zvýšenie ekonomickej výkonnosti však nie je samonosným cieľom verejných politík a je potrebné venovať pozornosť iným aspektom blahobytu ľudí. V reformných oblastiach hrajú preto kľúčovú rolu indikátory kvality života a záväzok Slovenska k zásadnému posunu krajiny k vyspelým ekonomikám podľa metodiky OECD.

Vízia Moderné a úspešné Slovensko vznikla zadaním od lídrov krajiny. Jej autormi sú analytici a odborníci z verejného sektora. Na pripomienkovaní sa podieľalo približne 100 expertov z mimovládneho a podnikateľského prostredia. Zverejnením vízie sa otvára široká verejná diskusia, ktorá je nevyhnutná na podporu spoločenského dopytu po reformách a správne nasmerovaných investíciách. Zámerom zverejnenia je zrozumiteľne komunikovať verejnosti ciele, nástroje a opatrenia, ktoré posunú Slovensko zásadne vpred.

Dokumenty na stiahnutie 

 Videozhrnutia

Osem krátkych videí so zhrnutím najväčších priorít podľa autorov reformného dokumentu „Moderné a úspešné Slovensko“, ktoré prezentujú konkrétne kroky a výsledky ako sa dopracovať k modernému a úspešnému Slovensku.

 

Fiškálne reformy

Zelená ekonomika

Trh práce a sociálna udržateľnosť

Vzdelávanie

Veda, výskum a inovácie

Zdravie

Verejné inštitúcie a regulácie

Digitalizácia