Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Kariéra

O koľko porastie slovenská ekonomika v budúcom roku a koľko vyberieme na daniach? Aká je skutočná miera nezamestnanosti? Zvyšuje minimálna mzda nezamestnanosť ? Aká je produkčná medzera slovenskej ekonomiky? Koľko nás stojí starnutie populácie?
 

Hľadáme nové talenty pre analytické jednotky!

Inštitút finančnej politiky (IFP) je analytickou jednotkou Ministerstva financií. Vytvárame makroekonomické, fiškálne, výdavkové a štrukturálne analýzy a analýzy finančných trhov a inštitúcií pre slovenskú vládu a verejnosť. Výsledky našej práce ovplyvňujú verejnú diskusiu a dianie v krajine. Analytici IFP spolupracujú na spoločných projektoch s inštitúciami ako OECD, Medzinárodný menový fond a Európska komisia. Na Slovensku máme asi najbližšie k tomu, čo v zahraničí nazývajú ekonomický think tank.

 

 

Dobrá analytička/dobrý analytik by mali:

 • ovládať ekonómiu, ekonometriu a na používateľskej úrovni jeden z programov ako STATA, Eviews či Matlab
 • vedieť zrozumiteľne písať a vystihnúť pointu aj na krátkom priestore
 • plynulo komunikovať v angličtine, vedieť pracovať samostatne aj v spolupráci s kolegami
 • byť absolventom ekonomického alebo matematického zamerania s vynikajúcimi výsledkami

 

Práca u nás má veľa výhod

 • pomocou ekonomických analýzkomentárov, revízií výdavkovhodnotení investičných projektov pomôžeš meniť Slovensko na lepšiu krajinu
 • pošleme ťa na kvalitné zahraničné vzdelávanie či stáž
 • vytvárame priestor a podmienky na kreativitu a vlastné iniciatívne projekty
 • zarobíš toľko, ako v súkromnej firme
 • veľa sa naučíš a budeš pracovať s najlepšími

 

Aktuálne voľné pracovné pozície:
Záujemcovia nájdu podrobnejšie informácie o vyhlásených výberových konaniach na www.slovensko.sk. Prihlásiť sa do výberových konaní je možné len prostredníctvom tejto webovej stránky. 

V prípade záujmu môžu záujemcovia zaslať svoj štruktúrovaný životopis a prípadne pripojiť aj svoj motivačný list či inú ukážku svojej práce na adresu hr.ifp@mfsr.sk.* Zaslanie týchto materiálov je dobrovoľné a neslúži na prihlásenie sa do výberového konania.

 

Vo všeobecnosti je na Inštitúte finančnej politiky možné pracovať na nasledujúcich pozíciách:

 

Stáže:
Aj keď stážistov mávame najmä v lete, nebránime sa stážam ani v priebehu roka. Pre viac informácií o aktuálnych možnostiach a podmienkach stáží pošlite svoj štruktúrovaný životopis aj s informáciou o preferovanom obsahu a dĺžke stáže na hr.ifp@mfsr.sk.

 

Výberové konanie na analytickú pozíciu spravidla pozostáva z nasledujúcich častí:

 • psychometrický test, v rámci ktorého sa overuje analytické, koncepčné a strategické myslenie
 • odborný test overuje odborné znalosti z ekonómie či ekonometrie
 • test z angličtiny
 • test práce s IT (používateľská úroveň niektorého z programov napr. Excel, R, STATA)
 • písomná prípadová štúdia – príprava stručného analytického textu na základe poskytnutých dát
 • ústna prípadová štúdia – ústna prezentácia riešenia prípadovej štúdie
 • ústny pohovor

 

Podporujeme rovnosť príležitostí na pracovisku bez ohľadu na pohlavie, rasu, vek či vyznanie.

* Zaslaním emailu nám dávate súhlas na spracovanie osobných údajov v nasledujúcom znení: Súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním osobných údajov - V zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES o ochrane osobných údajov dobrovoľne súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov Ministerstvom financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, P.O.BOX 82, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742 uvedených v životopise a motivačnom liste a iných prílohách súvisiacich s hľadaním práce, ktoré som poskytol/poskytla vyššie uvedenej organizácii prostredníctvom internetovej stránky www.finance.gov.sk v rámci počítačovej siete internet, za účelom uloženia do databázy záujemcov o prácu pre hľadanie vhodného zamestnanca. Pri spracúvaní osobných údajov v žiadnom prípade nebude dochádzať k cezhraničnému prenosu do tretích krajín. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať, inak súhlas zanikne po uplynutí 3 rokov odo dňa jeho udelenia a údaje budú anonymizované a ďalej využívané len pre štatistické účely. Vašu žiadosť o odvolanie súhlasu môžete zaslať na e-mailovú adresu hr.ifp@mfsr.sk alebo na adresu: Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, P.O.BOX 82, 817 82 Bratislava.