Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Pravidlá implementácie finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu

Pravidlá implementácie finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu

Materiál „Pravidlá implementácie finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu“ nahrádza materiál „Riadenie implementácie, finančné riadenie, kontrola a audit finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu“ a materiál „Návrh alokácií finančných prostriedkov na jednotlivé priority finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu a Návrh na úpravu materiálu Riadenie implementácie, finančné riadenie, kontrola a audit finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu“. Materiál taktiež nahrádza časť C Systém riadenia implementácie pomoci, finančného riadenia, kontroly a auditu Implementačnej stratégie  a systému finančného riadenia mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórskeho finančného mechanizmu schváleného uznesením vlády SR č. 1002 z 27. októbra 2004.

Cieľom predkladaného materiálu je zvýšenie efektívnosti pri hodnotení žiadostí tak z časového hľadiska, ako aj transparentnosti týchto procesov. Zmeny a doplnenia bolo potrebné vykonať aj v oblasti finančného riadenia, a to najmä z dôvodu zavedenia podrobnejších pravidiel a podmienok pre úspešnú realizáciu pomoci. Všetky príslušné formuláre spomínané v materiáli budú predmetom dodatku k Pravidlám finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu.