Dotácia na základe uznesenia vlády č. 365/2014 zo dňa 28.7.2014