Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Vyúčtovanie dotácií (záverečné)

Vyúčtovať dotáciu je povinnosťou prijímateľa. Prijímateľ dotácie v stanovenom termíne predloží v elektronickom dotačnom systéme poskytovateľovi t. j. Ministerstvu financií Slovenskej republiky kompletnú dokumentáciu, ktorou zdokladuje použitie poskytnutej dotácie v súlade so stanovenými podmienkami. Na základe vyúčtovania dotácie vykoná poskytovateľ administratívnu finančnú kontrolu a/alebo finančnú kontrolu na mieste.