Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Systém financovania a finančného riadenia Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórskeho finančného mechanizmu pre programové obdobie 2009-2014

Vláda Slovenskej republiky na svojom zasadnutí dňa 24. augusta 2011 schválila materiál Systém financovania a finančného riadenia Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórskeho finančného mechanizmu pre programové obdobie 2009 – 2014. 

Tento materiál je dokumentom, ktorý vychádza z vykonávacích predpisov vydaných prispievateľskými štátmi pre Finančný mechanizmus EHP 2009 – 2014 a Nórsky finančný mechanizmus 2009 – 2014. Materiál detailizuje niektoré ustanovenia týchto vykonávacích predpisov, aby boli aproximované podmienkam v Slovenskej republike a zavádza postupy, ktoré neboli prispievateľskými štátmi špecifikované.

Materiál stanovuje pravidlá pre financovanie a finančné riadenie týchto finančných mechanizmov na národnej úrovni v druhom programovom období, v ktorom Slovenská republika vystupuje ako prijímateľský štát.

K tomuto materiálu sa viaže materiál Systém riadenia Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórskeho finančného mechanizmu pre programové obdobie 2009 – 2014, ktorý je v gescii vedúceho Úradu vlády SR a bol vládou SR schválený dňa 6. júla 2011 uznesením číslo 488/2011.