Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Systém financovania a finančného riadenia Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórskeho finančného mechanizmu pre programové obdobie 2009-2014

Vláda Slovenskej republiky na svojom zasadnutí dňa 24. augusta 2011 schválila materiál Systém financovania a finančného riadenia Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórskeho finančného mechanizmu pre programové obdobie 2009 – 2014. 

Tento materiál je dokumentom, ktorý vychádza z vykonávacích predpisov vydaných prispievateľskými štátmi pre Finančný mechanizmus EHP 2009 – 2014 a Nórsky finančný mechanizmus 2009 – 2014. Materiál detailizuje niektoré ustanovenia týchto vykonávacích predpisov, aby boli aproximované podmienkam v Slovenskej republike a zavádza postupy, ktoré neboli prispievateľskými štátmi špecifikované.

Materiál stanovuje pravidlá pre financovanie a finančné riadenie týchto finančných mechanizmov na národnej úrovni v druhom programovom období, v ktorom Slovenská republika vystupuje ako prijímateľský štát.

K tomuto materiálu sa viaže materiál Systém riadenia Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórskeho finančného mechanizmu pre programové obdobie 2009 – 2014, ktorý je v gescii vedúceho Úradu vlády SR a bol vládou SR schválený dňa 6. júla 2011 uznesením číslo 488/2011.

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Finančné vzťahy s EÚ
  2. Zahraničná pomoc
  3. Finančný mechanizmus EHP a Nórsky finančný mechanizmus 2009 – 2014
  4. Materiály
  5. Systém financovania a finančného riadenia Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórskeho finančného mechanizmu pre programové obdobie 2009-2014

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.