Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Rada ECOFIN a Euroskupina

Rada pre hospodárske a finančné záležitosti (ECOFIN) je jednou z desiatich formácií Rady EÚ, ktorá zodpovedá za politiku EÚ v nasledujúcich hlavných oblastiach: otázky týkajúce sa hospodárskej politiky, daní, fiškálnej politiky a regulácie finančných služieb. Jej právomoci zahŕňajú aj právne a praktické otázky týkajúce sa jednotnej meny EÚ, ktorou je euro. Koordinuje tiež ekonomické, fiškálne a štrukturálne politiky, pozície EÚ na zasadnutiach na medzinárodnej úrovni, ako sú napr. zasadnutia G20, Medzinárodného menového fondu a Svetovej banky. Radu Ecofin tvoria ministri hospodárstva a financií všetkých členských štátov EÚ. Na jej zasadnutiach (vo všeobecnosti raz za mesiac) sa zúčastňujú aj príslušní európski komisári, zástupcovia Európskej centrálnej banky (ECB), prípadne iných medzinárodných inštitúcií. Zasadnutiu Rady ECOFIN predsedá príslušný minister financií z členského štátu predsedajúceho Rade EÚ. Agendu jednotlivých zasadnutí Rady ECOFIN pripravuje Výbor stálych predstaviteľov („Comité des Représentants Permanents - COREPER“), ktorého členmi sú stáli predstavitelia členských štátov EÚ pri EÚ. Slovenskú republiku na zasadnutiach Rady ECOFIN zastupuje minister financií SR alebo stály predstaviteľ SR pri EÚ, resp. štátny tajomník ministerstva financií SR.

Euroskupina je neformálne zasadnutie ministrov financií členských štátov eurozóny. Euroskupina je zriadená Protokolom č.14 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Zasadnutiam Euroskupiny predsedá jej volený predseda, ktorého volia ministri členských štátov eurozóny na dva a pol ročné funkčné obdobie. Zasadnutí Euroskupiny sa zúčastňujú aj podpredseda Európskej komisie pre hospodárske a menové záležitosti a guvernér Európskej centrálnej banky.

Úlohou Euroskupiny je zabezpečiť bližšiu koordináciu hospodárskych politík v rámci eurozóny, ako aj podporovať podmienky na hospodársky rast a finančnú stabilitu. V prípade potreby Euroskupina pripravuje zasadnutia Euro summitov.

Euroskupina zvyčajne zasadá raz mesačne, a to deň pred zasadnutím Rady ECOFIN. Súčasný predseda Euroskupiny je od júla 2020 Paschal Donohoe, írsky minister financií. Jeho predchodcami boli od decembra 2018 Mario Centeno, vtedajší portugalský minister financií, od januára 2013 Jeroen Dijsselbloem, vtedajší minister financií Holandska a od januára 2005 Jean-Claude Juncker. Slovenskú republiku na zasadnutiach Euroskupiny zastupuje minister financií SR alebo štátny tajomník ministerstva financií SR.