Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Koncepcia systému finančného riadenia ISPA-Kohézny fond, verzia 2.0

Cieľom aktualizovanej verzie Koncepcie systému finančného riadenia ISPA/Kohézny fond (verzia 2.0) je zabezpečiť efektívny systém finančného riadenia Kohézneho fondu v súlade s platnými právnymi predpismi Európskych spoločenstiev a Slovenskej republiky. Aktualizovaná verzia Koncepcie systému finančného riadenia ISPA/Kohézny fond nadväzuje na aktualizáciu Koncepcie systému finančného riadenia Kohézneho fondu, verzie 5.0.

Jednotlivé zmeny aktualizovaného materiálu sa týkajú predovšetkým nasledovných oblastí:

  • upravuje sa používanie mien a dochádza k úprave formulárov v súvislosti s prechodom na euro v Slovenskej republike;
  • špecifikuje sa vrátenie finančných prostriedkov ISPA/Kohézny fond a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie;
  • aktualizujú sa prílohy 1, 2, 5 a 9.

Koncepcia systému finančného riadenia ISPA/Kohézny fond, verzia 2.0 nadobúda platnosť 01.03.2010. Jednotlivé subjekty zapojené do finančného riadenia ISPA/Kohézneho fondu sú povinné zapracovať zmeny vyplývajúce z Koncepcie systému finančného riadenia ISPA/Kohézny fond, verzie 2.0 do svojich vnútorných predpisov najneskôr do 01.03.2010.

Publikovanie a otváranie XML súborov