Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

August 2018

aktualizované dňa: 03. 09. 2018

Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2018
01.08.2018 02.08.2018 03.08.2018 06.08.2018 07.08.2018
Príjmy spolu 13 982 810 7 973 723 7 9897 733 8 003 408 8 049 103 8 075 570
v tom:            
1. daňové 11 361 518 6 841 671 6 855 117 6 870 353 6 891 997 6 917 618
z toho:            
daň z príjmov FO 3 518 -69 489 -63 633 -53 803 -42 461 -27 734
daň z príjmov PO 2 472 622 1 796 148 1 797 714 1 797 968 1 799 230 1 800 168

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

242 638 133 902 134 167 134 321 134 609 134 945
DPH 6 079 178 3 557 827 3 563 288 3 568 703 3 577 319 3 586 471
spotrebné dane 2 335 690 1 296 543 1 296 694 1 296 718 1 296 717 1 297 050
2. nedaňové 1 208 819 506 064 506 628 507 067 507 686 508 396
3. granty a transfery 1 412 473 625 988 625 988 625 988 649 420 649 556
z toho:            
príjmy z rozpočtu EU 1 378 419 625 862 625 862 625 862 649 293 649 428
Výdavky spolu 15 955 715 8 642 490 8 794 030 8 889 367 8 913 313 8 946 279
v tom:            
bežné výdavky 14 624 299 7 749 966 7 871 996 7 945 163 7 963 122 7 993 552
kapitálové výdavky 1 331 416 892 524 922 034 944 204 950 191 952 727
Schodok/Prebytok -1 972 905 -668 767 -806 297 -885 959 -864 210 -870 709
 
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2018
08.08.2018 09.08.2018 10.08.2018 13.08.2018 14.08.2018
Príjmy spolu 13 982 810 8 099 834  8 153 504 8 164 005 8 210 836 8 249 300
v tom:            
1. daňové 11 361 518 6 940 939 6 984 824 6 994 724 7 031 528 7 069 460
z toho:            
daň z príjmov FO 3 518 -11 264 27 463 58 042 79 634 105 071
daň z príjmov PO 2 472 622 1 801 236 1 801 982 1 781 141 1 783 691 1 784 199

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

242 638 135 582 136 125 136 831 137 560 139 752
DPH 6 079 178 3 591 332 3 594 669 3 592 069 3 603 728 3 612 020
spotrebné dane 2 335 690 1 297 227 1 297 567 1 297 608 1 297 810 1 299 192
2. nedaňové 1 208 819 509 321 510 129 510 730 511 195 511 722
3. granty a transfery 1 412 473 649 574 658 551 658 551 668 113 668 118
z toho:            
príjmy z rozpočtu EU 1 378 419 649 442 658 419 658 419 667 981 667 981
Výdavky spolu 15 955 715 9 055 817 9 180 372 9 289 992 9 326 170 9 339 590
v tom:            
bežné výdavky 14 624 299 8 087 111 8 205 699 8 299 427 8 324 433 8 331 917
kapitálové výdavky 1 331 416 968 706 974 673 990 565 1 001 737 1 007 673
Schodok/Prebytok -1 972 905 -955 983 -1 026 868 -1 125 987 -1 115 334 -1 090 290
 
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2018
15.08.2018 16.08.2018 17.08.2018 20.08.2018 21.08.2018
Príjmy spolu 13 982 810 8 296 746 8 300 511 8 230 702 8 061 273 8 110 389
v tom:            
1. daňové 11 361 518 7 093 499 7 094 018 7 023 713 6 841 168 6 863 309
z toho:            
daň z príjmov FO 3 518 123 679 129 849 134 403 -111 940 -108 592
daň z príjmov PO 2 472 622 1 785 925 1 788 349 1 789 832 1 789 506 1 790 597

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

242 638 141 548 142 936 143 003 143 085 143 415
DPH 6 079 178 3 614 705 3 604 992 3 528 337 3 592 003 3 607 678
spotrebné dane 2 335 690 1 299 492 1 299 542 1 299 711 1 299 989 1 301 528
2. nedaňové 1 208 819 512 297 515 532 516 027 519 422 546 397
3. granty a transfery 1 412 473 690 950 690 961 690 962 700 683 700 683
z toho:            
príjmy z rozpočtu EU 1 378 419 690 813 690 822 690 822 700 547 700 547
Výdavky spolu 15 955 715 9 375 240 9 454 623 9 469 419 9 482 504 9 535 905
v tom:            
bežné výdavky 14 624 299 8 363 400 8 439 071 8 446 512 8 457 321 8 507 342
kapitálové výdavky 1 331 416 1 011 840 1 015 552 1 022 907 1 025 183 1 028 563
Schodok/Prebytok -1 972 905 -1 078 494 -1 154 112 -1 238 717 -1 421 231 -1 425 516
 
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2018
22.08.2018 23.08.2018 24.08.2018 27.08.2018 28.08.2018
Príjmy spolu 13 982 810 8 151 529 8 106 906 8 040 718 8 433 668 8 802 997
v tom:            
1. daňové 11 361 518 6 871 709 6 819 957 6 746 379 7 129 484 7 489 476
z toho:            
daň z príjmov FO 3 518 -106 675 -104 426 -102 059 -97 546 -94 219
daň z príjmov PO 2 472 622 1 794 888 1 798 815 1 807 521 1 820 693 1 838 620

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

242 638 143 603 143 695 143 673 143 739 144 013
DPH 6 079 178 3 608 050 3 545 824 3 439 897 3 699 639 3 968 415
spotrebné dane 2 335 690 1 303 033 1 307 063 1 327 992 1 433 156 1 502 119
2. nedaňové 1 208 819 572 691 574 929 582 319 588 295 591 378
3. granty a transfery 1 412 473 707 129 712 020 712 020 715 889 722 143
z toho:            
príjmy z rozpočtu EU 1 378 419 706 991 711 881 711 881 715 750 722 004
Výdavky spolu 15 955 715 9 551 429 9 567 571 9 580 925 9 590 596 9 610 021
v tom:            
bežné výdavky 14 624 299 8 514 647 8 525 803 8 541 435 8 543 055 8 554 489
kapitálové výdavky 1 331 416 1 036 782 1 041 768 1 048 498 1 047 541 1 055 532
Schodok/Prebytok -1 972 905 -1 399 900 -1 460 665 -1 540 207 -1 156 928 -807 024
 
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2018
30.08.2018 31.08.2018      
Príjmy spolu 13 982 810 8 876 295 8 960 779      
v tom:            
1. daňové 11 361 518 7 547 100 7 623 578      
z toho:            
daň z príjmov FO 3 518 -90 483 -85 030      
daň z príjmov PO 2 472 622 1 873 817 1 927 459      

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

242 638 144 149 144 268      
DPH 6 079 178 3 986 286 4 002 369      
spotrebné dane 2 335 690 1 502 162 1 502 168      
2. nedaňové 1 208 819 607 052 615 058      
3. granty a transfery 1 412 473 722 143 722 143      
z toho:            
príjmy z rozpočtu EU 1 378 419 722 004 722 004      
Výdavky spolu 15 955 715 9 630 309 9 703 400      
v tom:            
bežné výdavky 14 624 299 8 563 402 8 632 849      
kapitálové výdavky 1 331 416 1 066 907 1 070 551      
Schodok/Prebytok -1 972 905 -754 014 -742 621      
 údaje o plnení rozpočtu sú priebežné z bankových účtov