Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Cez deň učiteľ, večer za pokladňou? Aká je realita na Slovensku?

15.5.2020, odkaz na mediálny blog

Učitelia, ktorí po večeroch vykladajú tovar do regálov. Lekári, ktorí popri práci v nemocnici ordinujú vo vlastnej ambulancii, propagujú lieky a ešte si nechajú platiť za prednášky. V médiách sa takéto príbehy jednotlivcov objavujú pravidelne. Pozreli sme sa analyticky na to, aké bežné sú na Slovensku bočné príjmy a či sú nevyhnutné kvôli nízkym platom vo verejnej správe.

Analýza vedľajších príjmov zamestnancov

Podľa analýzy Útvaru hodnoty za peniaze (ÚHP) má vedľajší príjem každý desiaty zamestnanec súkromných firiem a každý piaty zamestnanec štátu. Pomerne bežná prax je to na Slovensku najmä medzi lekármi a učiteľmi. Takýto vedľajší príjem však väčšinou nebýva otázkou prežitia. Vedľajšie zárobky prinášajú zamestnancom v priemere desatinu ich príjmov.

Ako sme to zisťovali? Vychádzali sme z údajov za rok 2018, za hlavný úväzok sme považovali ten dominantný. Z analýzy boli vylúčení všetci, ktorí počas roka zmenili zamestnanie alebo nemali jasne dominantný príjem u rovnakého zamestnávateľa. Mohli mať napríklad viacero menších úväzkov alebo menili prácu. Analýza nezachytáva ani  vedľajšie príjmy, ktoré sa udiali mimo oficiálnej sféry.

Jedným z vysvetlení relatívne vyššieho podielu využívania bočných príjmov u verejných zamestnancov je rozšírenosť tejto praxe medzi lekármi a učiteľmi. Vedľajší príjem mala takmer polovica analyzovaných lekárov a viac ako tretina učiteľov. V oveľa menšej miere majú bočné príjmy napríklad zdravotné sestry či zamestnanci štátnych podnikov. Z úvodnej analýzy ešte nevieme povedať či je príčinou vyššieho podielu vedľajších príjmov v štáte väčšie zošnurovanie pravidlami, ktoré organizácie riešia kreatívne vytváraním vedľajších úväzkov, alebo povaha jednotlivých povolaní.

Vedľajší príjem nie je, aspoň väčšinovo, otázkou prežitia. V priemere priniesol zamestnancom 10 % príjmu. Medzi verejným a súkromným sektorom nebol zásadný rozdiel. Keďže vedľajší príjem netvorí zásadnú časť príjmu, pravdepodobne teda ani nezaberá zamestnancom zásadne veľa času. Vedľajšie zárobky tvoria v priemere asi 10 %, u učiteľov iba 6 %, a aj u kategórie s najväčším podielom – lekárov – je to stále iba 13 % ich celého príjmu. Navyše, z dát vyplýva, že ak zamestnanci mali vedľajšiu prácu, išlo zväčša o bežný pracovný pomer.  Iba malá časť ich príjmov pochádzala z exotickejších zdrojov ako podnikanie či kapitálové výnosy.

Vedľajší príjem mali v rámci profesie skôr tí lepšie zarábajúci, teda pravdepodobne tí kvalifikovanejší či šikovnejší. Napríklad lekári s vedľajším príjmom zarábali už v hlavnej práci v priemere o 20 % viac ako ich kolegovia bez vedľajšieho príjmu. U učiteľov bol rozdiel síce najmenší, iba menej ako 4 %, aj tak sa však nezdá, že by si učitelia so slabším príjmom privyrábali vo väčšej miere ako ich lepšie zarábajúci kolegovia.

Dobrou správou je, že veľkú časť vedľajšej práce robia zamestnanci v rovnakom sektore ako hlavnú prácu, alebo v jednom zo sektorov vzdelávania a verejnej správy. Učitelia teda zväčša po večeroch nepracujú za pokladňou, ani v sklade — učia, vedú krúžky či pomáhajú so správou vecí verejných. Zdravotníci  zasa pracujú najmä v zdravotníctve, prípadne  učia.

Ak vás zaujíma, ktoré povolania najviac podnikajú, či kde majú veľa dohôd s vlastným zamestnávateľom, pozrite si celú prezentáciu s výsledkami tu.

 

Martina Erdélyiová Gancárová, Matej Kurian

Útvar hodnoty za peniaze, MF SR