Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Konsolidovaná účtovná závierka a konsolidovaná výročná správa kapitol ŠR, obcí a VÚC

Dňa 26.3.2018 Ministerstvo financií SR zverejnilo Pokyn k štruktúre a termínu na predkladanie účtovnej závierky subjektu zaradeného do konsolidovanej účtovnej závierky ústrednej správy a súhrnnej účtovnej závierky verejnej správy. Tento  termín je nutné dodržiavať najmä pri obchodných spoločnostiach, ktoré sú súčasťou konsolidovaného celku príslušnej kapitoly ŠR.

Dňa 21.12.2017 Ministerstvo financií SR zverejnilo nové Metodické usmernenie k predkladaniu Konsolidovanej účtovnej závierky. Zmena sa týka technického spôsobu predkladania výkazov KUZ za obce, prostredníctvom systému RISSAM.vykazy.

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov ustanovuje:

Opatrenie Ministerstva financií SR zo 17. decembra 2008 č. MF/27526/2008-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o metódach a postupoch konsolidácie vo verejnej správe a podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek konsolidovanej účtovnej závierky vo verejnej správe.

Opatrenie č. MF/27526/2008-31

Metodické usmernenia k IUZ/KUZ

Novely a úplné znenia

Opatrenie Ministerstva financií SR zo 10. decembra 2014 č. MF/21230/2014-31, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/27526/2008-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o metódach a postupoch konsolidácie vo verejnej správe a podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek konsolidovanej účtovnej závierky vo verejnej správe v znení neskorších predpisov.

Opatrenie č. MF/21230/2014-31

Úplné znenie opatrenia ku KÚZ vo verejnej správe pre rok 2014 platí bez zmien aj pre KUZ za rok 2021

Metodické usmernenie ku KÚZ vo verejnej správe pre rok 2017  platí bez zmien aj pre KUZ za rok 2021

Pre obce a ich ROPO organizácie bol vydaný popis Štruktúry súborov pre import výkazov a tabuľkovej časti poznámok KUZ 2017 vo formáte CSV. Zároveň sa ruší podpora pre nahrávanie súborov v doteraz používanom formáte .DBF !!!

Opatrenie Ministerstva financií SR zo 11. decembra 2013 č. MF/19567/2013-31, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/27526/2008-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o metódach a postupoch konsolidácie vo verejnej správe a podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek konsolidovanej účtovnej závierky vo verejnej správe v znení opatrenia z 9. decembra 2009 č. MF/22110/2009-31.

Opatrenie č. MF/19567/2013-31

Úplné znenie opatrenia ku KÚZ vo verejnej správe pre rok 2013

Opatrenie Ministerstva financií SR z 9. decembra 2009 č. MF/22110/2009-31, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/27526/2008-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o metódach a postupoch konsolidácie vo verejnej správe a podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek konsolidovanej účtovnej závierky vo verejnej správe v znení opatrenia z 9. decembra 2009 č. MF/22110/2009-31.

Opatrenie č. MF/22110/2009-31

Úplné znenie opatrenia ku KÚZ vo verejnej správe pre rok 2009

Odkaz na legislatívne a technické požiadavky na údaje pre účely zostavenia KUZ v Centrálnom konsolidačnom systéme a zostavenie súhrnnej účtovnej závierky