Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Konsolidovaná účtovná závierka a konsolidovaná výročná správa kapitol ŠR, obcí a VÚC

Aktuality: 

22.12.2022 bola zverejnená špecifikácia štruktúr súborov pre import výkazov KUZ za rok 2023 do systému RISSAM.výkazy (platná pre obce a mestá SR).

8.12.2023 bola zverejnená novela Opatrenia ku KUZ vo verejnej správe ako aj úplné znenie opatrenia ku KUZ pre rok 2023. Legislatíva platná do roku 2022 je uložená v súbore Archív.

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov ustanovuje:

Opatrenie Ministerstva financií SR zo 17. decembra 2008 č. MF/27526/2008-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o metódach a postupoch konsolidácie vo verejnej správe a podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek konsolidovanej účtovnej závierky vo verejnej správe.

Opatrenie č. MF/27526/2008-31

Metodické usmernenia k IUZ/KUZ

Legislatíva ku KUZ, ktorej skončila platnosť k aktuálnemu roku je k dispozícii v súbore Archív 

Odkaz na technické požiadavky na údaje pre účely zostavenia KUZ v Centrálnom konsolidačnom systéme a zostavenie súhrnnej účtovnej závierky   

Novely a úplné znenia

Opatrenie Ministerstva financií SR z 22. novembra 2023 č. MF/014271/2023-31, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/27526/2008-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o metódach a postupoch konsolidácie vo verejnej správe a podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek konsolidovanej účtovnej závierky vo verejnej správe v znení neskorších predpisov.

Opatrenie č. MF/014271/2023-31

Úplné znenie opatrenia ku KUZ vo verejnej správe pre rok 2023

Metodické usmernenie ku KÚZ vo verejnej správe pre rok 2023  platí bez zmien aj pre KUZ za rok 2023

Opatrenie Ministerstva financií SR z 10. decembra 2014 č. MF/21230/2014-31, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/27526/2008-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o metódach a postupoch konsolidácie vo verejnej správe a podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek konsolidovanej účtovnej závierky vo verejnej správe v znení neskorších predpisov.

Opatrenie č. MF/21230/2014-31

Úplné znenie opatrenia ku KÚZ vo verejnej správe pre rok 2014 

Opatrenie Ministerstva financií SR zo 11. decembra 2013 č. MF/19567/2013-31, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/27526/2008-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o metódach a postupoch konsolidácie vo verejnej správe a podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek konsolidovanej účtovnej závierky vo verejnej správe v znení opatrenia z 9. decembra 2009 č. MF/22110/2009-31.

Opatrenie č. MF/19567/2013-31

Úplné znenie opatrenia ku KÚZ vo verejnej správe pre rok 2013

Opatrenie Ministerstva financií SR z 9. decembra 2009 č. MF/22110/2009-31, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/27526/2008-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o metódach a postupoch konsolidácie vo verejnej správe a podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek konsolidovanej účtovnej závierky vo verejnej správe v znení opatrenia z 9. decembra 2009 č. MF/22110/2009-31.

Opatrenie č. MF/22110/2009-31

Úplné znenie opatrenia ku KÚZ vo verejnej správe pre rok 2009