Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Konsolidovaná účtovná závierka a konsolidovaná výročná správa kapitol ŠR, obcí a VÚC

Aktuality: 

22.12.2022 bola zverejnená špecifikácia štruktúr súborov pre import výkazov KUZ za rok 2023 do systému RISSAM.výkazy (platná pre obce a mestá SR).

8.12.2023 bola zverejnená novela Opatrenia ku KUZ vo verejnej správe ako aj úplné znenie opatrenia ku KUZ pre rok 2023. Legislatíva platná do roku 2022 je uložená v súbore Archív.

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov ustanovuje:

Opatrenie Ministerstva financií SR zo 17. decembra 2008 č. MF/27526/2008-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o metódach a postupoch konsolidácie vo verejnej správe a podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek konsolidovanej účtovnej závierky vo verejnej správe.

Opatrenie č. MF/27526/2008-31

Metodické usmernenia k IUZ/KUZ

Legislatíva ku KUZ, ktorej skončila platnosť k aktuálnemu roku je k dispozícii v súbore Archív 

Odkaz na technické požiadavky na údaje pre účely zostavenia KUZ v Centrálnom konsolidačnom systéme a zostavenie súhrnnej účtovnej závierky   

Novely a úplné znenia

Opatrenie Ministerstva financií SR z 22. novembra 2023 č. MF/014271/2023-31, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/27526/2008-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o metódach a postupoch konsolidácie vo verejnej správe a podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek konsolidovanej účtovnej závierky vo verejnej správe v znení neskorších predpisov.

Opatrenie č. MF/014271/2023-31

Úplné znenie opatrenia ku KUZ vo verejnej správe pre rok 2023

Metodické usmernenie ku KÚZ vo verejnej správe pre rok 2023  platí bez zmien aj pre KUZ za rok 2023

Opatrenie Ministerstva financií SR z 10. decembra 2014 č. MF/21230/2014-31, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/27526/2008-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o metódach a postupoch konsolidácie vo verejnej správe a podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek konsolidovanej účtovnej závierky vo verejnej správe v znení neskorších predpisov.

Opatrenie č. MF/21230/2014-31

Úplné znenie opatrenia ku KÚZ vo verejnej správe pre rok 2014 

Opatrenie Ministerstva financií SR zo 11. decembra 2013 č. MF/19567/2013-31, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/27526/2008-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o metódach a postupoch konsolidácie vo verejnej správe a podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek konsolidovanej účtovnej závierky vo verejnej správe v znení opatrenia z 9. decembra 2009 č. MF/22110/2009-31.

Opatrenie č. MF/19567/2013-31

Úplné znenie opatrenia ku KÚZ vo verejnej správe pre rok 2013

Opatrenie Ministerstva financií SR z 9. decembra 2009 č. MF/22110/2009-31, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/27526/2008-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o metódach a postupoch konsolidácie vo verejnej správe a podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek konsolidovanej účtovnej závierky vo verejnej správe v znení opatrenia z 9. decembra 2009 č. MF/22110/2009-31.

Opatrenie č. MF/22110/2009-31

Úplné znenie opatrenia ku KÚZ vo verejnej správe pre rok 2009

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Financie
  2. Štátne výkazníctvo
  3. Legislatíva pre FIN výkazy, IUZ, postupy účtovania pre ROPO, obce, VÚC a štátne účelové fondy, KUZ vo verejnej správe
  4. Konsolidovaná účtovná závierka a konsolidovaná výročná správa kapitol ŠR, obcí a VÚC

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.