Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Postupy účtovania pre územnú samosprávu (obce, VÚC a ich ROPO)

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov ustanovuje:

Od 1.1. 2024 novelu postupov účtovania zo 7. decembra 2023 č. MF/014915/2023-361, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo dňa 12. 12. 2022 č. MF/014454/2022-36, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre obce, vyššie územné celky a nimi zriadené rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie

Od 1.1. 2023 nové postupy účtovania určené pre obce, vyššie územné celky a nimi zriadené rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie, ustanovené  Opatrením Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 12. decembra 2022  č. MF/14454/2022-36, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnovy pre obce, vyššie územné celky a nimi zriadené rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie. 

 

Postupy účtovania platné do roku 2022 nájdete v súbore "Archív_postupy účtovania ROPO, obcí, VÚC, štátnych fondov do roku 2022".