Správy o hodnotení plnenia úloh z Kontraktov

  • + Rok 2018

    • Správa o hodnotení plnenia úloh za rok 2018 vyplývajúcich z Kontraktu uzatvoreného medzi Ministerstvom financií SR a DataCentrom na rok 2018
    • Správa o hodnotení plnenia úloh za rok 2018 vyplývajúcich z Kontraktu VDZ VS - Financie Tatranská Lomnica na rok 2018
  • + Rok 2017

    • Správa o hodnotení plnenia úloh za rok 2017 vyplývajúcich z Kontraktu VDZ VS - Financie Tatranská Lomnica na rok 2017
    • Správa o hodnotení plnenia úloh za rok 2017 vyplývajúcich z Kontraktu uzatvoreného medzi Ministerstvom financií SR a DataCentrom na rok 2017