Správy o hodnotení plnenia úloh z Kontraktov

  • + Rok 2019

    • Správa o hodnotení plnenia úloh za rok 2019 vyplývajúcich z Kontraktu uzatvoreného medzi Ministerstvom financií SR a DataCentrom na rok 2019
    • Správa o hodnotení plnenia úloh za rok 2019 vyplývajúcich z Kontraktu VDZ VS - Financie Tatranská Lomnica na rok 2019