Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Jún 2017

aktualizované dňa: 03. 07. 2017

Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2017
01.06.2017 02.06.2017 05.06.2017 06.06.2017 07.06.2017
Príjmy spolu 15 390 147 4 905 343 4 919 384 4 941 377 4 964 275 4 993 482
v tom:
1. daňové 11 530 095 4 314 687 4 326 664 4 348 037 4 370 266 4 391 500
z toho:
daň z príjmov FO 5 365 -111 326 -105 944 -98 346 -86 616 -72 624
daň z príjmov PO 3 143 755 1 048 685 1 048 627 1 049 566 1 050 645 1 051 624

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

190 024 90 207 90 398 90 548 90 622 90 946
DPH 5 748 794 2 321 559 2 327 539 2 340 131 2 349 147 2 354 826
spotrebné dane 2 255 390 866 300 866 622 866 565 866 602 866 742
2. nedaňové 1 161 474 300 310 300 772 301 275 301 876 302 463
3. granty a transfery 2 698 578 290 346 291 948 292 065 292 133 299 519
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 2 655 927 283 972 285 570 285 570 285 570 292 932
Výdavky spolu 17 383 366 6 077 423 6 195 511 6 217 635 6 233 481 6 252 109
v tom:
bežné výdavky 14 644 347 5 767 695 5 882 708 5 901 143 5 915 564 5 932 738
kapitálové výdavky 2 739 019 309 728 312 803 316 492 317 917 319 371
Schodok/Prebytok - 1 993 219 -1 172 080 -1 276 127 -1 276 258 -1 269 206 -1 258 627
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2017
08.06.2017 09.06.2017 12.06.2017 13.06.2017 14.06.2017
Príjmy spolu 15 390 147 5 027 074 5 067 206 5 131 930 5 161 453 5 194 748
v tom:
1. daňové 11 530 095 4 420 524 4 458 756 4 497 620 4 526 596 4 557 092
z toho:
daň z príjmov FO 5 365 -51 562 -14 709 8 793 27 680 46 292
daň z príjmov PO 3 143 755 1 053 076 1 050 945 1 052 515 1 053 562 1 056 018

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

190 024 91 329 97 868 98 589 98 849 100 579
DPH 5 748 794 2 360 909 2 357 908 2 369 200 2 377 773 2 385 224
spotrebné dane 2 255 390 866 702 866 546 866 597 866 614 866 660
2. nedaňové 1 161 474 307 023 308 919 309 781 310 310 311 107
3. granty a transfery 2 698 578 299 527 299 531 324 529 324 547 326 549
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 2 655 927 292 932 292 932 317 895 317 895 319 832
Výdavky spolu 17 383 366 6 336 078 6 444 036 6 457 900 6 486 056 6 529 607
v tom:
bežné výdavky 14 644 347 6 014 508 6 117 703 6 130 700 6 152 225 6 194 351
kapitálové výdavky 2 739 019 321 570 326 333 327 200 333 831 335 256
Schodok/Prebytok - 1 993 219 -1 309 004 -1 376 830 -1 325 970 -1 324 603 -1 334 859
 
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2017
15.06.2017 16.06.2017 19.06.2017 20.06.2017 21.06.2017
Príjmy spolu 15 390 147 5 191 160 5 201 313 5 227 247 5 110 759 5 187 038
v tom:
1. daňové 11 530 095 4 552 748 4 560 885 4 583 484 4 429 670 4 478 323
z toho:
daň z príjmov FO 5 365 59 086 64 347 69 160 -104 853 -101 757
daň z príjmov PO 3 143 755 1 059 895 1 061 286 1 064 171 1 067 868 1 076 836

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

190 024 102 329 102 847 103 388 103 462 103 510
DPH 5 748 794 2 362 198 2 362 870 2 377 019 2 392 565 2 427 363
spotrebné dane 2 255 390 866 717 866 801 866 834 867 443 868 852
2. nedaňové 1 161 474 311 610 312 819 314 968 317 633 336 867
3. granty a transfery 2 698 578 326 802 327 609 328 795 363 456 371 848
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 2 655 927 320 071 320 852 322 016 356 675 365 035
Výdavky spolu 17 383 366 6 608 277 6 631 011 6 644 638 6 700 004 6 711 429
v tom:
bežné výdavky 14 644 347 6 271 833 6 285 095 6 294 544 6 346 945 6 355 429
kapitálové výdavky 2 739 019 336 444 345 916 350 094 353 059 356 000
Schodok/Prebytok - 1 993 219 -1 417 117 -1 429 698 -1 417 391 -1 589 245 -1 524 391
 
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2017
22.06.2017 23.06.2017 26.06.2017 27.06.2017 28.06.2017
Príjmy spolu 15 390 147 5 135 085 4 894 750 5 275 942 5 724 872 5 801 372
v tom:
1. daňové 11 530 095 4 422 069 4 175 681 4 556 214 5 002 593 5 072 128
z toho:
daň z príjmov FO 5 365 -100 570 -98 400 -93 636 -88 776 -82 851
daň z príjmov PO 3 143 755 1 084 427 1 095 096 1 112 338 1 141 675 1 182 766

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

190 024 103 571 103 628 103 677 103 735 103 751
DPH 5 748 794 2 359 586 2 093 617 2 338 549 2 678 872 2 697 591
spotrebné dane 2 255 390 871 167 877 325 990 089 1 060 546 1 063 104
2. nedaňové 1 161 474 341 114 345 827 346 483 349 032 354 042
3. granty a transfery 2 698 578 371 902 373 242 373 245 373 247 375 202
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 2 655 927 365 035 366 368 366 368 366 368 367 851
Výdavky spolu 17 383 366 6 742 319 6 760 076 6 780 787 6 842 774 6 867 879
v tom:
bežné výdavky 14 644 347 6 367 072 6 382 692 6 394 629 6 451 827 6 467 806
kapitálové výdavky 2 739 019 375 247 377 384 386 158 390 947 401 073
Schodok/Prebytok - 1 993 219 -1 607 234 -1 865 326 -1 504 845 -1 117 902 -1 066 507
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2017
29.06.2017 30.06.2017
Príjmy spolu 15 390 147 5 919 984 6 085 541
v tom:
1. daňové 11 530 095 5 157 744 5 302 402
z toho:
daň z príjmov FO 5 365 -77 082 -66 298
daň z príjmov PO 3 143 755 1 248 524 1 373 780

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

190 024 103 887 103 906
DPH 5 748 794 2 710 234 2 716 800
spotrebné dane 2 255 390 1 063 088 1 063 087
2. nedaňové 1 161 474 386 957 391 236
3. granty a transfery 2 698 578 375 283 391 903
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 2 655 927 367 851 384 429
Výdavky spolu 17 383 366 6 887 042 6 904 461
v tom:
bežné výdavky 14 644 347 6 484 105 6 494 590
kapitálové výdavky 2 739 019 402 937 409 871
Schodok/Prebytok - 1 993 219 -967 058 -818 920
 údaje o plnení rozpočtu sú priebežné z bankových účtov