Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Praktické rady a často kladené otázky

Kde nájdem praktické rady?

MF SR s cieľom poskytovať nezávislé, odborné a praktické informácie a zabezpečiť väčšiu informovanosť o témach ochrany spotrebiteľov na finančnom trhu prevádzkuje a priebežne aktualizuje portál finančnej osvety a ochrany finančného spotrebiteľa MF SR fininfo.sk.

 

Aké je moje finančné IQ?

Otestujte sa.    

 

Kam sa obrátiť v prípade problémov s finančnou inštitúciou?

Národná banka Slovenska podľa zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vystupuje ako dohliadací orgán a má právomoc preverovať konanie dohliadaných subjektov, či je takéto konanie v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpis. Národná banka Slovenska je tiež orgánom ochrany finančného spotrebiteľa, tzn. vykonáva ochranu finančných spotrebiteľov vrátane vybavovania podaní finančných spotrebiteľov a iných klientov dohliadaných subjektov a podaní spotrebiteľských združení súvisiacich s ponúkaním alebo poskytovaním finančných služieb alebo s inými obchodmi dohliadaných subjektov.