Dotácia na základe uznesenia vlády č. 525/2014 zo dňa 22.10.2014