Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Marec 2007

aktualizované dňa: 02. 04. 2007

Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2007
01.03. 02.03.  05.03.  06.03.  07.03.  08.03.   
Príjmy spolu

310 471,5

47 451,8

48 171,0

 48 641,0

49 194,5

49 289,4

49 730,8

v tom:
1. daňové

248 007,0

 38 218,2

38 837,6

39 147,6

 39 407,2

 39 382,3

 39 766,1

z toho:
daň z príjmov FO

2 828,0

 -1 363,6

-1 272,8

 -1 173,1

 -1 054,9

 -853,2

 -539,4

daň z príjmov PO

49 538,0

 7 370,2

 7 419,7

 7 449,0

 7 467,6

 7 475,8

 7 504,2

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

4 214,0

 1 418,3

 1 422,9

 1 425,1

 1 425,7

 1 426,7

 1 429,5

DPH

135 654,0

 22 056,0

 22 529,5

 22 706,1

 22 824,4

 22 587,4

 22 622,1

spotrebné dane

55 048,0

 8 587,9

 8 589,9

 8 592,1

 8 596,0

 8 597,7

8 602,2

2. nedaňové

19 257,8

 3 104,2

 3 119,5

 3 117,1

 3 157,4

 3 271,5

 3 298,8

3. granty a transfery

43 206,7

 6 129,4

 6 213,9

 6 376,3

 6 629,9

 6 635,6

 6 665,9

- z toho príjmy
z rozp. EÚ

29 082,2

 5 894,6

5 974,9

 6 136,0

 6 387,9

 6 393,0

 6 421,0

Výdavky spolu

348 857,5

59 662,7

60 654,4

62 821,3

64 001,2

65 218,2

67 162,7

v tom:
bežné výdavky

310 604,6

 55 812,5

56 747,3

 58 705,2

 59 468,4

60 621,9

 62 535,2

kapitálové výdavky

38 252,9

 3 850,2

3 907,1

 4 116,1

 4 532,8

 4 596,3

 4 627,5

Schodok/Prebytok

-38 386,0

 -12 210,9

-12 483,4

-14 180,3

-14 806,7

 -15 928,8

 -17 431,9

Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2007
09.03. 12.03.  13.03.  14.03.  15.03.  16.03.   
Príjmy spolu

310 471,5

50 324,7

51 269,5

52 101,1

52 836,4

53 982,1

54 248,8

v tom:
1. daňové

248 007,0

 40 034,5

 40 773,1

 41 498,2

 41 704,2

 42 182,9

 42 397,0

z toho:
daň z príjmov FO

2 828,0

 -347,4

 -122,0

61,5

 218,1

 374,0

 491,6

daň z príjmov PO

49 538,0

 7 526,1

 7 537,8

 7 566,5

 7 611,3

 7 639,5

 7681,6

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

4 214,0

 1 432,8

 1 445,6

 1 474,4

 1 489,1

 1 664,7

 1 740,8

DPH

135 654,0

 22 671,4

23 154,4

 23 638,2

23 623,2

 23 732,9

23 649,2

spotrebné dane

55 048,0

 8 603,2

 8 608,6

 8 609,0

 8 613,9

 8 619,3

 8 619,3

2. nedaňové

19 257,8

 3 326,1

 3 348,8

 3 377,2

 3 657,4

 3 689,2

 3 715,9

3. granty a transfery

43 206,7

 6 964,1

 7 147,6

 7 225,7

 7 474,8

 8 110,0

 8 135,9

- z toho príjmy
z rozp. EÚ

29 082,2

 6 707,4

 6 890,4

 6 956,1

 7 203,4

 7 838,3

 7 863,2

Výdavky spolu

348 857,5

68 138,4

68 592,6

70 115,4

71 670,7

73 212,7

73 813,7

v tom:
bežné výdavky

310 604,6

 63 462,9

 63 861,8

65 314,0

 66 743,1

 68 266,1

 68 739,0

kapitálové výdavky

38 252,9

 4 675,5

4 730,8

 4 801,4

 4 927,6

4 946,6

 5 074,7

Schodok/Prebytok

-38 386,0

-17 813,7

-17 323,1

 -18 014,3

-18 834,3 

 -19 230,6

 -19 564,9

Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2007
19.03. 20.03.  21.03.  22.03.  23.03.  26.03.   
Príjmy spolu

310 471,5

54 416,2

51 998,5

52 051,9

52 973,6

53 865,7

58 334,1

v tom:
1. daňové

248 007,0

 42 412,7

 39 877,4

 39 879,7

 40 630,6

 41 392,8

 45 795,6

z toho:
daň z príjmov FO

2 828,0

 577,8

 -2 292,2

 -2 183,0

 -2 037,0

 -1 902,3

 -1 736,8

daň z príjmov PO

49 538,0

 7 720,8

 7 793,7

 7 881,1

 8 008,5

 8 143,7

 8 424,7

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

4 214,0

 1 741,6

 1 742,8

 1 743,1

 1 743,8

 1 744,8

 1 748,7

DPH

135 654,0

23 401,0

23 651,2

23 448,0

23 913,3

24 389,3

 27 172,3

spotrebné dane

55 048,0

 8 756,9

 8 767,3

 8 772,7

 8 784,0

 8 798,7

 9 968,1

2. nedaňové

19 257,8

 3 747,2

 3 775,5

 3 822,7

 3 894,4

 4 003,0

 4 063,0

3. granty a transfery

43 206,7

 8 256,3

 8 345,6

 8 349,5

 8 448,6

 8 469,9

 8 475,5

- z toho príjmy
z rozp. EÚ

29 082,2

 7 952,4

 8 035,2

 8 038,5

 8 136,4

 8 156,3

 8 161,3

Výdavky spolu

348 857,5

76 513,3

77 153,5

77 395,8

77 822,2

79 493,5

79 907,5

v tom:
bežné výdavky

310 604,6

71 311,6

 71 866,4

 72 068,6

 72 315,1

 73 946,4

74 208,6

kapitálové výdavky

38 252,9

 5 201,7

5 287,1

5 327,2

 5 507,1

 5 547,1

 5 698,9

Schodok/Prebytok

-38 386,0

 -22 097,1

 -25 155,0

 -25 343,9

 -24 848,6

 -25 627,8

-21 573,4

Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2007

27.03.

28.03. 

29.03. 

30.03. 

 
Príjmy spolu

310 471,5

68 209,9

65 146,6

67 312,3

70 233,9

v tom:
1. daňové

248 007,0

 55 569,1

 52 213,2

 54 325,3

 57 193,6

z toho:
daň z príjmov FO

2 828,0

 -1 469,6

 -1 121,0

 -587,0

 -214,9

daň z príjmov PO

49 538,0

 8 917,1

 9 748,3

 11 160,3

 13 491,6

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

4 214,0

 1 746,7

 1 750,2

 1 751,7

 1 753,3

DPH

135 654,0

 33 943,3

29 335,6

29 498,0

29 659,5

spotrebné dane

55 048,0

 12 211,8

 12 279,8

 12 281,7

 12 284,2

2. nedaňové

19 257,8

 4 104,8

 4 150,8

 4 202,6

 4 251,8

3. granty a transfery

43 206,7

 8 536,0

 8 782,6

 8 784,4

 8 788,5

- z toho príjmy
z rozp. EÚ

29 082,2

 8 219,9

 8 463,9

 8 464,0

 8 466,2

Výdavky spolu

348 857,5

80 206,0

80 787,8

81 193,8

 82 123,1

v tom:
bežné výdavky

310 604,6

 74 448,9

74 818,1

75 201,7

 76 084,5

kapitálové výdavky

38 252,9

5 757,1

 5 969,7

5 992,1

 6 038,6

Schodok/Prebytok

-38 386,0

-11 996,1

 -15 641,2

-13 881,5

 -11 889,2

údaje o plnení rozpočtu sú priebežné z bankových účtov