Dotácia na základe uznesenia vlády č. 111/2014 zo dňa 12.3.2014