Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

September 2016

aktualizované dňa: 04. 10. 2016

Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2016
02.09.16 05.09.16 06.09.16 07.09.16 08.09.16
Príjmy spolu 14 276 806 8 916 509 8 936 157 8 958 753 8 978 318 9 006 433
v tom:
1. daňové 10 993 837 7 299 807 7 316 904 7 338 090 7 356 923 7 384 186
z toho:
daň z príjmov FO 17 979 -87 570 -80 747 -72 642 -60 088 -41 973
daň z príjmov PO 2 825 628 2 347 923 2 349 396 2 350 809 2 352 603 2 354 915

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

166 803 123 331 123 660 123 712 124 239 124 730
DPH 5 647 430 3 385 129 3 393 465 3 404 855 3 408 487 3 414 754
spotrebné dane 2 160 333 1 403 918 1 403 930 1 404 025 1 404 026 1 403 966
2. nedaňové 1 107 625 586 405 588 761 589 558 590 204 591 003
3. granty a transfery 2 175 344 1 030 297 1 030 492 1 031 105 1 031 191 1 031 244
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 2 143 158 1 017 837 1 017 979 1 018 472 1 018 472 1 018 472
Výdavky spolu 16 247 201 9 835 894 9 879 270 9 893 877 9 933 897 10 014 179
v tom:
bežné výdavky 14 352 887 8 649 476 8 689 103 8 701 118 8 737 793 8 816 322
kapitálové výdavky 1 894 314 1 186 418 1 190 167 1 192 759 1 196 104 1 197 857
Schodok/Prebytok - 1 970 395 -919 385 -943 113 -935 124 -955 579 -1 007 746
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2016
09.09.16 12.09.16 13.09.16 14.09.16 16.09.16
Príjmy spolu 14 276 806 9 055 011 9 093 731 9 126 116 9 137 156 9 135 613
v tom:
1. daňové 10 993 837 7 431 844 7 469 221 7 498 086 7 502 832 7 500 705
z toho:
daň z príjmov FO 17 979 -7 598 12 372 32 258 52 764 64 056
daň z príjmov PO 2 825 628 2 355 054 2 356 857 2 358 663 2 360 788 2 363 082

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

166 803 131 612 132 545 133 866 136 255 137 702
DPH 5 647 430 3 420 817 3 433 231 3 438 741 3 418 069 3 400 521
spotrebné dane 2 160 333 1 404 052 1 404 112 1 404 297 1 404 495 1 404 622
2. nedaňové 1 107 625 591 908 593 233 593 694 594 573 595 152
3. granty a transfery 2 175 344 1 031 259 1 031 277 1 034 336 1 039 751 1 039 756
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 2 143 158 1 018 472 1 018 472 1 021 466 1 026 868 1 026 868
Výdavky spolu 16 247 201 10 110 111 10 121 343 10 153 488 10 251 623 10 272 888
v tom:
bežné výdavky 14 352 887 8 910 2032 8 921 004 8 952 235 9 048 486 9 055 052
kapitálové výdavky 1 894 314 1 199 908 1 200 339 1 201 253 1 203 137 1 217 836
Schodok/Prebytok - 1 970 395 -1 055 100 -1 027 612

-1 027 372 

-1 114 467 -1 137 275
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2016
19.09.16 20.09.16 21.09.16 22.09.16 23.09.16
Príjmy spolu 14 276 806 9 177 994 9 039 877 9 077 849 8 980 808 8 790 352
v tom:
1. daňové 10 993 837 7 542 101 7 402 830 7 417 389 7 318 514 7 123 494
z toho:
daň z príjmov FO 17 979 70 397 -113 732 -111 228 -109 941 -106 839
daň z príjmov PO 2 825 628 2 364 913 2 367 296 2 372  947 2 380 466 2 388 816

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

166 803 138 005 138 033 138 057 138 097 138 134
DPH 5 647 430 3 433 068 3 471 412 3 474 966 3 366 445 3 154 277
spotrebné dane 2 160 333 1 404 818 1 408 734 1 411 213 1 411 529 1 416 709
2. nedaňové 1 107 625 596 108 597 239 616 681 617 217 621 767
3. granty a transfery 2 175 344 1 039 785 1 039 808 1 043 779 1 045 077 1 045 091
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 2 143 158 1 026 868 1 026 868 1 030 823 1 032 122 1 032 122
Výdavky spolu 16 247 201 10 283 764 10 348 546 10 365 868 10 378 510 10 393 393
v tom:
bežné výdavky 14 352 887 9 063 796 9 128 742 9 145 159 9 155 812 9 165 831
kapitálové výdavky 1 894 314 1 219 968 1 219 804 1 220 709 1 222 698 1 227 562
Schodok/Prebytok - 1 970 395 -1 105 770 -1 308 669 -1 288 019 -1 397 702 -1 603 041
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2016
26.09.16 27.09.16 28.09.16 29.09.16 30.09.16
Príjmy spolu 14 276 806 9 134 320 9 608 110 9 647 786 9 692 712 9 794 303
v tom:
1. daňové 10 993 837 7 464 061 7 936 770 7 975 262 8 018 698 8 113 842
z toho:
daň z príjmov FO 17 979 -103 253 -99 708 -96 417 -92 397 -86 235
daň z príjmov PO 2 825 628 2 402 346 2 427 374 2 443 039 2 476 459 2 553 688

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

166 803 138 637 138 793 138 998 139 180 138 771
DPH 5 647 430 3 366 534 3 728 787 3 747 304 3 751 945 3 762 082
spotrebné dane 2 160 333 1 526 651 1 607 072 1 607 081 1 607 063 1 607 075
2. nedaňové 1 107 625 625 081 626 062 626 692 628 151 633 678
3. granty a transfery 2 175 344 1 045 178 1 045 278 1 045 832 1 045 863 1 046 783
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 2 143 158 1 032 122 1 032 122 1 032 122 1 032 122 1 032 493
Výdavky spolu 16 247 201 10 406 760 10 411 813 10 421 573 10 430 664 10 438 574
v tom:
bežné výdavky 14 352 887 9 176 521 9 180 629 9 188 036 9 196 729 9 204 062
kapitálové výdavky 1 894 314 1 230 239 1 231 184 1 233 537 1 233 935 1 234 512
Schodok/Prebytok - 1 970 395 -1 272 440 -803 703 -773 787 -737 952 -644 271
údaje o plnení rozpočtu sú priebežné z bankových účtov