Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Jún 2006

aktualizované dňa: 27. 07. 2006

Denný prehľad o plnení vybraných ukazovateľov štátneho rozpočtu za mesiac január- jún   2006 

Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2006
01.06. 02.06.  05.06.  06.06.  07.06.  08.06.   
Príjmy spolu

272 717,0

113 283,5

113 947,6

114 225,4

114 500,3

114 943,4

115 497,4

v tom:
1. daňové

215 657,0

 95 377,7

 96 021,1

 96 063,9

 96 312,0

 96 688,1

97 072,3

z toho:
daň z príjmov FO

2 493,0

 -3 394,3

 -3 236,8

 -3 141,1

 -2 972,0

 -2 667,9

 -2 279,4

daň z príjmov PO

36 181,0

 24 942,7

 24 934,1

 24 884,2

 24 891,4

 24 889,9

 24 888,3

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

4 470,0

 2 228,5

 2 230,2

 2 232,8

 2 236,3

 2 244,3

 2 248,3

DPH

119 997,0

 50 784,1

 51 278,5

 51 264,5

 51 329,4

 51 392,7

 51 383,2

spotrebné dane

51 914,0

 20 389,5

 20 384,9

 20 391,9

 20 394,4

 20 396,1

 20 398,1

2. nedaňové

14 966,4

 9 482,5

 9 501,7

 9 530,9

 9 556,7

 9 623,1

 9 658,5

3. granty a transfery

42 093,6

 8 423,3

 8 424,8

8 630,6

 8 631,6

 8 632,2

 8 766,6

- z toho príjmy
z rozp. EÚ

27 880,3

 7 960,1

7 960,1

 8 153,7

 8 153,7

 8 153,7

 8 287,8

Výdavky spolu

330 185,1

128 150,5

 129 546,5

130 319,8

130 983,4

 133 041,2

135 675,9

v tom:
bežné výdavky

283 409,1

 117 841,9

 119 092,9

 119 697,1

 120 325,3

 121 866,4

 123 970,7

kapitálové výdavky

46 776,0

 10 308,6

10 453,6

 10 622,7

 10 658,1

 11 174,8

11 705,2

Schodok/Prebytok

-57 468,1

 -14 867,0

 -15 598,9

 -16 094,4

 -16 483,1

 -18 097,8

 -20 178,5

 

Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2006
09.06. 12.06.  13.06.  14.06.  15.06.  16.06.   
Príjmy spolu

272 717,0

115 975,5

116 552,2

118 349,6

118 736,3

118 817,5

119 490,0

v tom:
1. daňové

215 657,0

 97 526,6

 97 781,7

 99 518,0

 99 864,8

 99 795,1

 100 312,5

z toho:
daň z príjmov FO

2 493,0

 -1 956,4

 -1 531,0

 -1 289,5

 -1 116,0

 -954,5

 -818,3

daň z príjmov PO

36 181,0

 24 883,6

 24 913,8

 24 931,9

 24 944,2

 24 969,0

 24 975,5

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

4 470,0

 2 254,7

 2 265,0

 2 268,2

 2 367,0

 2 436,6

 2 483,6

DPH

119 997,0

51 508,7

51 121,2

 52 592,8

 52 652,0

 52 321,9

 52 596,4

spotrebné dane

51 914,0

 20 401,1

 20 576,4

 20 577,1

 20 579,6

 20 584,9

 20 586,7

2. nedaňové

14 966,4

 9 681,8

 10 002,7

 10 046,9

 10 085,6

 10 109,6

 10 126,0

3. granty a transfery

42 093,6

 8 767,1

 8 767,8

 8 784,7

 8 785,9

 8 912,8

 9 051,5

- z toho príjmy
z rozp. EÚ

27 880,3

 8 288,1

8 288,2

 8 294,9

 8 294,9

 8 417,8

 8 497,0

Výdavky spolu

330 185,1

 137 524,8

 138 987,5

139 984,4

140 829,2

143 095,4

143 747,0

v tom:
bežné výdavky

283 409,1

125 653,6

 127 059,9

 127 915,0

128 501,8

 130 704,6

 131 072,4

kapitálové výdavky

46 776,0

 11 871,2

 11 927,6

 12 069,4

12 327,4

 12 390,8

 12 674,6

Schodok/Prebytok

-57 468,1

 -21 549,3

 -22 435,3

 -21 634,8

-22 092,9

 -24 277,9

 -24 257,0

Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2006
19.06. 20.06.  21.06.  22.06.  23.06.  26.06.   
Príjmy spolu

272 717,0

117 324,1

117 558,6

117 802,4

118 196,3

119 209,1

118 803,2

v tom:
1. daňové

215 657,0

 98 123,4

 98 054,2

 98 212,8

 98 580,6

 99 693,9

99 258,4

z toho:
daň z príjmov FO

2 493,0

 -772,2

 -1 166,4

 -1 124,5

 -1 079,2

 -1 036,9

 -976,6

daň z príjmov PO

36 181,0

 24 961,3

 25 090,8

 25 093,0

 25 092,6

 24 797,9

 24 887,5

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

4 470,0

 2 486,0

 2 487,1

 2 492,6

 2 494,9

 2 496,9

 2 498,9

DPH

119 997,0

 50 366,0

 50 551,3

 50 656,8

 50 958,1

 51 954,6

 50 240,0

spotrebné dane

51 914,0

 20 593,2

 20 601,2

 20 604,5

 20 621,4

 20 987,5

 22 114,2

2. nedaňové

14 966,4

 10 146,8

 10 164,5

 10 229,7

 10 249,1

 10 344,7

 10 370,8

3. granty a transfery

42 093,6

 9 053,9

 9 339,9

 9 359,9

 9 366,6

 9 170,5

 9 174,0

- z toho príjmy
z rozp. EÚ

27 880,3

 8 497,0

 8 779,2

 8 779,2

 8 779,2

8 581,3

8 581,3

Výdavky spolu

330 185,1

144 306,6

144 800,1

145 237,2

145 656,3

 145 938,2

 146 340,7

v tom:
bežné výdavky

283 409,1

 131 406,2

 131 706,5

 132 066,1

 132 305,9

 132 543,8

 132 820,6

kapitálové výdavky

46 776,0

 12 900,4

 13 093,6

 13 171,1

 13 350,4

 13 394,4

13 520,1

Schodok/Prebytok

-57 468,1

 -26 982,5

 -27 241,5

 -27 434,8

 -27 460,0

 -26 729,1

 -27 537,5

Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2006
27.06. 28.06.  29.06.  30.06.   
Príjmy spolu

272 717,0

129 639,5

130 339,6

135 677,4

138 036,1

v tom:
1. daňové

215 657,0

 109 925,2

 110 550,2

 111 765,6

113 385,9

z toho:
daň z príjmov FO

2 493,0

 -861,2

 -804,1

 -702,9

 -557,0

daň z príjmov PO

36 181,0

 25 142,7

 25 295,1

26 220,6

 27 223,0

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

4 470,0

 2 501,0

 2 503,1

 2 504,9

 2 514,7

DPH

119 997,0

58 272,0

 58 605,8

 58 790,0

59 310,5

spotrebné dane

51 914,0

 24 315,7

 24 394,4

 24 395,3

 24 395,9

2. nedaňové

14 966,4

 10 492,1

 10 524,0

 10 556,8

 11 234,9

3. granty a transfery

42 093,6

 9 222,2

 9 265,4

 13 355,0

 13 415,3

- z toho príjmy
z rozp. EÚ

27 880,3

 8 581,3

 8 623,3

 8 712,4

 8 771,9

Výdavky spolu

330 185,1

146 805,2

147 264,2

147 746,3

148 281,6

v tom:
bežné výdavky

283 409,1

 133 115,4

 133 434,6

 133 645,8

 133 950,7

kapitálové výdavky

46 776,0

 13 689,8

 13 829,6

 14 100,5

 14 330,9

Schodok/Prebytok

-57 468,1

-17 165,7

 -16 924,6

 -12 068,9

 -10 245,5