Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Máj 2007

aktualizované dňa: 01. 06. 2007

Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2007
02.05. 03.05.  04.05.  07.05.  09.05.  10.05.   
Príjmy spolu

310 471,5

107 489,5

105 358,7

104 689,4

 104 137,3

104 725,3

105 075,1

v tom:
1. daňové

248 007,0

 91 310,6

 89 150,8

88 449,9

 87 879,1

 88 042,6

 88 231,3

z toho:
daň z príjmov FO

2 828,0

 -462,4

 -819,7

 -1 009,3

 -1 043,8

 -847,7

 -660,2

daň z príjmov PO

49 538,0

 28 023,0

 26 950,8

 26 299,5

 25 789,6

 25 577,5

 25 406,1

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

4 214,0

 2 181,9

 2 217,4

 2 225,3

 2 226,4

 2 230,7

 2 236,2

DPH

135 654,0

 44 500,6

 43 732,6

 43 863,2

 43 830,8

 43 998,7

 44 157,3

spotrebné dane

55 048,0

 16 761,1

 16 763,1

 16 764,1

 16 769,5

 16 776,0

 16 783,5

2. nedaňové

19 257,8

 5 997,8

 6 013,9

 6 044,0

 6 062,4

6 110,6

 6 133,5

3. granty a transfery

43 206,7

 10 181,1

 10 194,0

10 195,5

 10 195,8

 10 572,1

 10 710,3

- z toho príjmy
z rozp. EÚ

29 082,2

 9 774,4

 9 776,7

 9 776,7

 9 776,7

 10 144,3

 10 281,5

Výdavky spolu

348 857,5

113 371,0

114 978,4

 116 190,6

117 564,3

119 387,6

120 649,5

v tom:
bežné výdavky

310 604,6

 103 438,1

 104 957,3

106 048,8

 107 247,9

 109 053,9

 110 183,9

kapitálové výdavky

38 252,9

 9 932,9

 10 021,1

 10 141,8

 10 316,4

10 333,7

10 465,6

Schodok/Prebytok

-38 386,0

-5 881,5

 -9 619,7

 -11 501,2

 -13 427,0

 -14 662,3

 -15 574,4

Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2007
11.05. 14.05.  15.05.  16.05.  17.05.  18.05.   
Príjmy spolu

310 471,5

105 983,3

106 857,6

108 537,5

109 255,1

109 633,8

105 507,9

v tom:
1. daňové

248 007,0

 88 931,4

 89 762,6

 90 854,4

 90 704,8

 90 891,4

 86 731,7

z toho:
daň z príjmov FO

2 828,0

 -620,3

 -237,0

 -54,1

 69,5

 111,7

 -4 173,7

daň z príjmov PO

49 538,0

 24 531,7

 24 246,0

 25 476,5

 25 498,7

 25 503,2

 25 518,5

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

4 214,0

 2 255,7

 2 320,3

2 420,9

 2 615,8

 2 617,8

 2 621,6

DPH

135 654,0

 45 481,8

46 148,2

 45 723,1

 45 221,8

45 355,4

 45 359,6

spotrebné dane

55 048,0

 16 973,5

 16 975,9

 16 978,8

 16 989,3

 16 994,7

 17 001,7

2. nedaňové

19 257,8

 6 177,2

 6 219,0

 6 800,4

 7 189,4

 7 220,6

 7 248,0

3. granty a transfery

43 206,7

 10 874,7

 10 876,0

 10 882,7

11 360,9

 11 521,8

 11 528,2

- z toho príjmy
z rozp. EÚ

29 082,2

 10 445,3

 10 445,8

 10 447,7

 10 923,9

 11 083,7

 11 089,3

Výdavky spolu

348 857,5

121 186,0

123 853,5

 125 154,6

126 588,9

128 961,4

130 948,0

v tom:
bežné výdavky

310 604,6

 110 654,6

 113 299,3

114 569,9

 115 733,0

 117 950,9

119 875,6

kapitálové výdavky

38 252,9

 10 531,4

 10 554,2

 10 584,7

10 855,9

 11 010,5

 11 072,4

Schodok/Prebytok

-38 386,0

 -15 202,7

 -16 995,9

-16 617,1

-17 333,8

 -19 327,6

-25 440,1

Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2007

21.05.

22.05. 

23.05. 

24.05. 

25.05. 

28.05. 

 
Príjmy spolu

310 471,5

105 474,9

106 110,5

106 544,7

107 381,9

106 088,5

117 535,9

v tom:
1. daňové

248 007,0

 86 544,1

 87 087,5

 87 324,8

 88 128,6

 86 776,7

 98 160,5

z toho:
daň z príjmov FO

2 828,0

 -4 123,7

 -4 125,6

 -4 157,1

 -4 126,2

 -4 087,7

 -4 034,6

daň z príjmov PO

49 538,0

 25 536,5

 25 565,6

 25 596,5

 25 632,9

 25 696,5

 25 630,7

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

4 214,0

 2 620,9

 2 622,4

 2 623,8

 2 625,1

 2 629,6

 2 630,9

DPH

135 654,0

45 101,1

45 607,4

 45 820,7

46 546,5

44 086,0

52 168,7

spotrebné dane

55 048,0

 17 004,7

 17 012,9

 17 036,0

 17 045,6

 18 046,0

 21 238,3

2. nedaňové

19 257,8

 7 270,8

 7 328,9

 7 428,6

 7 459,7

 7 515,8

 7 576,1

3. granty a transfery

43 206,7

 11 660,0

 11 694,1

 11 791,3

 11 793,6

 11 796,0

 11 799,3

- z toho príjmy
z rozp. EÚ

29 082,2

 11 196,0

 11 213,8

 11 309,0

 11 310,9

11 310,9

 11 310,9

Výdavky spolu

348 857,5

131 362,0

131 481,8

131 883,3

132 104,2

 132 398,7

133 410,0

v tom:
bežné výdavky

310 604,6

120 131,2

 120 199,3

 120 505,8

120 701,9

 120 938,7

 121 871,9

kapitálové výdavky

38 252,9

 11 230,8

 11 282,5

 11 377,5

 11 402,3

 11 460,0

 11 538,1

Schodok/Prebytok

-38 386,0

 -25 887,1

 -25 371,3

 -25 338,6

-24 722,3

 -26 310,2

 -15 874,1

Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2007

29.05.

30.05. 

31.05. 

       
Príjmy spolu

310 471,5

118 554,8

119 847,2

121 500,4

 

 

 

v tom:
1. daňové

248 007,0

 98 956,8

 99 484,1

 101 005,3

z toho:
daň z príjmov FO

2 828,0

 -3 994,6

 -3 938,4

 -3 831,5

daň z príjmov PO

49 538,0

 25 907,4

 26 234,4

27 409,5

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

4 214,0

 2 631,2

 2 631,8

 2 638,0

DPH

135 654,0

52 611,1

52 748,2

 52 972,3

spotrebné dane

55 048,0

 21 274,2

 21 280,7

 21 289,6

2. nedaňové

19 257,8

 7 712,1

 8 476,5

 8 583,1

3. granty a transfery

43 206,7

 11 885,9

 11 886,6

 11 912,0

- z toho príjmy
z rozp. EÚ

29 082,2

 11 395,9

 11 395,9

 11 419,7

Výdavky spolu

348 857,5

133 603,6

134 343,4

134 550,6

 

v tom:
bežné výdavky

310 604,6

 122 025,5

 122 177,1

 122 329,7

kapitálové výdavky

38 252,9

 11 578,1

 12 166,3

12 220,9

Schodok/Prebytok

-38 386,0

 -15 048,8

 -14 496,2

 -13 050,2

 

 

 

údaje o plnení rozpočtu sú priebežné z bankových účtov