Fórum Ázie a Európy (ASEM)

„Fórum Ázie a Európy“ (Asia-Europe Meeting, ASEM) (http://www.aseminfoboard.org/) je proces spolupráce medzi regiónmi Ázie a Európy založený na rovnosti a partnerstve s cieľom rozšírenia a prehĺbenia vzájomného porozumenia. Európu zastupujú členské štáty Európskej únie a Európska komisia, na ázijskej strane sú členmi procesu krajiny Združenia krajín juhovýchodnej Ázie – ASEAN a ďalšie ázijské štáty, celkovo 51 členských štátov. Slovenská republika je členom ASEM od 7. 10. 2004.

Od svojho vzniku v roku 1996 ASEM prispel k posilneniu spolupráce EÚ s ázijskými krajinami, ktorých politický a ekonomický vplyv vo svete neustále rastie.

Hlavným cieľom aktivít v rámci hospodárskeho piliera je hľadanie možností spoločného záujmu Ázie a Európy v hospodárskej a finančnej oblasti prostredníctvom stretnutí ministrov financií, ktoré sa konajú každé dva roky.