Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Október 2013

aktualizované dňa: 04. 11. 2013

Stav na účtoch štátneho rozpočtu v  tis. €
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2013
01.10.13 02.10.13 03.10.13 04.10.13 07.10.13
Príjmy spolu 13 916 196 8 143 866  8 164 971 8 181 418 8 206 693 8 243 515
v tom:
1. daňové 8 912 036 6 560 022 6 574 047 6 586 732 6 592 550 6 621 433
z toho:
daň z príjmov FO 237 612 98 943 102 665 106 760 115 229 126 426
daň z príjmov PO 1 943 302 1 581 185 1 583 389 1 584 446 1 585 147 1 585 834

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

184 585 141 143 141 333 141 337 141 421 141 511
DPH 4 462 971 3 260 420 3 268 199 3 275 531 3 272 084 3 288 848 
spotrebné dane 2 018 465 1 457 791 1 457 915 1 458 110 1 458 118 1 458 256
2. nedaňové 984 666 600 329 601 240 602 801 609 542 611 164
3. granty a transfery 4 019 494 983 515 989 684 991 885 1 004 601 1 010 918
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 3 563 657 840 522 846 656 848 746 861 378 867 673
Výdavky spolu 17 001 505   10 233 718  10 299 228 10 340 932 10 365 914 10 387 176
v tom:
bežné výdavky 14 055 212 9 234 994 9 295 001 9 315 225 9 335 595 9 355 764
kapitálové výdavky 2 946 293 998 724 1 004 227 1 025 707 1 030 319 1 031 412
Schodok/Prebytok -3 085 309 -2 089 852 -2 134 257 -2 159 514 -2 159 221 -2 143 661
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2013
08.10.13 09.10.13 10.10.13 11.10.13 14.10.13
Príjmy spolu 13 916 196 8 264 838 8 311 639 8 334 194 8 363 961 8 407 675
v tom:
1. daňové 8 912 036 6 642 079 6 668 347 6 687 720 6 709 809 6 736 269
z toho:
daň z príjmov FO 237 612 138 370 159 385 172 653 190 876 208 846
daň z príjmov PO 1 943 302 1586 840 1 587 573 1 588 335 1 588 906 1 589 416

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

184 585 142 269 143 264 143 361 145 790 146 333
DPH 4 462 971 3 295 573 3 298 986 3 304 188 3 304 975 3 309 902
spotrebné dane 2 018 465 1 458 481 1 458 590 1 458 628 1 458 706 1 458 732
2. nedaňové 984 666 611 489 613 545 615 873 621 606 622 473
3. granty a transfery 4 019 494 1 011 270 1 029 747 1 030 602 1 032 546 1 048 933
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 3 563 657 867 990 886 410 887 168 889 090 905 465
Výdavky spolu 17 001 505  10 430 670 10 531 599 10 585 651 10 628 983 10 656 252
v tom:
bežné výdavky 14 055 212 9 396 779 9 492 104 9 515 909 9 545 615 9 561 772
kapitálové výdavky 2 946 293 1 033 891 1 039 495 1 069 742 1 083 368 1 094 480
Schodok/Prebytok -3 085 309 -2 165 832 -2 219 960 -2 251 457 -2 265 022 -2 248 577
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2013
15.10.13 16.10.13 17.10.13 18.10.13 21.10.13
Príjmy spolu 13 916 196 8 444 581 8 470 916 8 504 492 8 364 378 8 410 117
v tom:
1. daňové 8 912 036 6 766 086 6 781 401 6 809 190 6 657 781 6 684 534
z toho:
daň z príjmov FO 237 612 218 598 224 969 227 991 96 869 98 734
daň z príjmov PO 1 943 302 1 590 219 1 591 086 1 592 119 1 593 099 1 594 432

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

184 585 147 301 149 015 149 158 149 261 149 287
DPH 4 462 971 3 328 147 3 334 187 3 357 676 3 336 258 3 359 604
spotrebné dane 2 018 465 1 458 776 1 459 095 1 459 192 1 459 233 1 459 409
2. nedaňové 984 666 629 540 630 696 634 214 645 221  646 071
3. granty a transfery 4 019 494 1 048 955 1 058 819 1 061 088 1 061 376 1 079 512
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 3 563 657 905 465 915 061 917 291 917 291 935 289

Výdavky spolu 

17 001 505

10 764 566

10 813 221

10 838 430

10 861 356

10 886 624

v tom:
bežné výdavky 14 055 212  9 667 174 9 712 833 9 735 411 9 748 458 9 771 380
kapitálové výdavky 2 946 293 1 097 392 1 100 388 1 103 019 1 112 897 1 115 244
Schodok/Prebytok -3 085 309 -2 319 985 -2 342 305 -2 333 938 -2 496 978 -2 476 507
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2013
22.10.13 23.10.13 24.10.13 25.10.13 28.10.13
Príjmy spolu 13 916 196 8 499 735 8 537 273 8 564 927 8 567 286 9 070 205
v tom:
1. daňové 8 912 036 6 766 823 6 801 452 6 811 797 6 812 686

7 312 930

z toho:
daň z príjmov FO 237 612 100 830 102 350 103 559 105 643 107 850
daň z príjmov PO 1 943 302 1 598 084 1 601 779 1 605 517 1 614 182 1 625 313

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

184 585 149 352 149 522 149 567 149 725 150 419
DPH 4 462 971 3 435 759 3 463 216 3 466 531 3 422 806 3 766 576
spotrebné dane 2 018 465 1 459 724 1 461 506 1 463 540 1 497 246 1 639 684
2. nedaňové 984 666 650 020 652 401 653 607 654 413 657 035
3. granty a transfery 4 019 494 1 082 892 1 083 420 1 099 523 1 100 187 1 100 240
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 3 563 657 938 629 939 090 955 138 955 780 955 780
Výdavky spolu

17 001 505

10 914 723

10 960 388

10 970 064 10 988 824 11 001 575
v tom:
bežné výdavky 14 055 212 9 786 734 9 799 445 9 806 055 9 817 495 9 827 066
kapitálové výdavky 2 946 293 1 127 989 1 160 943 1 164 009 1 171 329 1 174 509
Schodok/Prebytok -3 085 309 -2 414 988 -2 423 115 -2 405 137 -2 421 538 -1 931 370
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2013
29.10.13 30.10.13 31.10.13
Príjmy spolu 13 916 196 9 105 858 9 141 689 9 226 861
v tom:
1. daňové 8 912 036 7 345 164 7 377 273 7 454 308
z toho:
daň z príjmov FO 237 612 109 947 112 145 116 071
daň z príjmov PO 1 943 302 1 639 384 1 651 423 1 700 976

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

184 585 150 710 150 719 150 717
DPH 4 462 971 3 781 839 3 799 678 3 822 469
spotrebné dane 2 018 465 1 640 190 1 640 211 1 640 961
2. nedaňové 984 666 660 416 663 634 668 823
3. granty a transfery 4 019 494 1 100 278 1 100 782 1 103 730
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 3 563 657 955 780 956 220 959 157
Výdavky spolu 17 001 505 11 012 304 11 029 518 11 198 364
v tom:
bežné výdavky 14 055 212 9 831 660 9 837 256 10 000 070 
kapitálové výdavky 2 946 293 1 180 644 1 192 262 1 198 294
Schodok/Prebytok -3 085 309 -1 906 446 -1 887 829 -1 971 503
údaje o plnení rozpočtu sú priebežné z bankových účtov