Vybrané výdavky VS

Na tejto stránke budeme postupne zverejňovať štatistiky za vybrané výdavky verejnej správy. Jedná sa najmä o položky, ktorých vývoj priamo závisí od makroekonomického vývoja. Zverejňované údaje sú na hotovostnej aj akruálnej báze a na ročnej, resp. mesačnej báze.

Súbor "Sociálne dávky SP" obsahuje štyri hárky:
1. hárok - "akrual rocny" obsahuje ročné akrualizované dáta od roku 2005. 
2. hárok - "cash mesacny NEM" obsahuje mesačné dáta o vyplácaných nemocenských dávkach od roku 2005.
3. hárok - "cash mesacny DvN" obsahuje mesačné dáta o vyplácaných dávkach v nezamestnanosti od roku 2005.
4. hárok - "cash mesacny SD" obsahuje mesačné dáta o vyplácaných starobných dôchodkoch od roku 2009.