Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Vybrané výdavky VS

Na tejto stránke budeme postupne zverejňovať štatistiky za vybrané výdavky verejnej správy. Jedná sa najmä o položky, ktorých vývoj priamo závisí od makroekonomického vývoja. Zverejňované údaje sú na hotovostnej aj akruálnej báze a na ročnej, resp. mesačnej báze.

Súbor "Sociálne dávky SP" obsahuje:
1. hárok - "akrual rocny" obsahuje ročné akrualizované dáta od roku 2005. 
2. hárok - "cash mesacny NEM" obsahuje mesačné dáta o vyplácaných nemocenských dávkach od roku 2005.
3. hárok - "cash mesacny DvN" obsahuje mesačné dáta o vyplácaných dávkach v nezamestnanosti od roku 2005.
4. hárok - "cash mesacny SD" obsahuje mesačné dáta o vyplácaných starobných dôchodkoch od roku 2009.
5. hárok - "cash mesacny INV" obsahuje mesačné dáta o vyplácaných invalidných dôchodkoch od roku 2009.
6. hárok - "cash mesacny VD" obsahuje mesačné dáta o vdovských a vdoveckých dôchodkoch od roku 2009.

7. hárok - "cash mesacny PSD_SIR" obsahuje mesačné dáta o predčasných starobných a sirotských dôchodkoch od roku 2009.

 

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Financie
  2. Inštitút finančnej politiky
  3. Ekonomické štatistiky
  4. Vybrané výdavky VS

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.