Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

November 2006

aktualizované dňa: 01. 12. 2006

Denný prehľad o plnení vybraných ukazovateľov štátneho rozpočtu za mesiac január- november 2006 

Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2006

02.11.

03.11. 

06.11. 

07.11. 

08.11. 

09.11. 

 
Príjmy spolu

272 717,0

242 108,1

242 895,3

242 881,0

243 189,8

243 744,8

244 073,1

v tom:
1. daňové

215 657,0

197 752,5

198 485,0

 198 463,2

 198 742,1

 199 231,6

 199 536,3

z toho:
daň z príjmov FO

2 493,0

 474,3

600,0

 724,1

 926,0

 1 330,3

 1 745,6

daň z príjmov PO

36 181,0

 41 668,7

41 700,7

 41 723,0

 41 715,0

 41 723,9

 41 731,8

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

4 470,0

 3 795,3

3 794,6

 3 794,7

 3 798,6

 3 800 6

 3 802,3

DPH

119 997,0

 108 345,5

108 915,9

 108 743,0

108 823,1

 108 893,7

 108 771,6

spotrebné dane

51 914,0

 42 672,8

42 678,3

 42 682,5

 42 683,7

 42 687,1

 42 688,5

2. nedaňové

14 966,4

 16 710,8

16 728,8

 16 733,2

 16 752,0

 16 811,5

 16 834,1

3. granty a transfery

42 093,6

 27 644,8

27 681,5

 27 684,6

 27 695,7

 27 701,7

 27 702,7

- z toho príjmy
z rozp. EÚ

27 880,3

 13 024,1

13 051,2

13 053,6

 13 053,6

 13 053,6

 13 053,6

Výdavky spolu

330 185,1

244 460,7

245 419,9

 246 309,6

247 211,9

 249 671,1

251 828,3

v tom:
bežné výdavky

283 409,1

 217 625,0

218 250,3

219 097,2

219 964,7

 222 387,1

 224 583,4

kapitálové výdavky

46 776,0

 26 835,7

27 169,6

 27 212,4

 27 247,2

 27 284,0

 27 244,9

Schodok/Prebytok

-57 468,1

 -2 352,6

- 2 524,6

 -3 428,6

 -4 022,1

 -5 926,3

 -7 755,2

Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2006

10.11.

13.11. 

14.11. 

15.11. 

16.11. 

20.11. 

 
Príjmy spolu

272 717,0

243 982,6

246 396,9

247 034,5

247 197,6

248 057,1

244 613,1

v tom:
1. daňové

215 657,0

 199 354,9

 200 715,1

201 328,5 

 201 448,4

 202 122,3

 198 647,5

z toho:
daň z príjmov FO

2 493,0

 2 078,2

 2 529,1

2 819,4

 2 995,2

 3 187,6

 -6,6

daň z príjmov PO

36 181,0

 41 734,5

 41 742,0

41 759,4

 41 767,3

 41 779,2

 41 808,8

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

4 470,0

 3 828,4

 3 832,1

3 889,9

 4 040,7

 4 183,8

 4 188,4

DPH

119 997,0

 107 952,5

108 847,4

109 091,7

108 852,0

 109 093,7

108 762,9

spotrebné dane

51 914,0

 42 963,9

 42 966,2

42 968,8

 42 994,6

43 004,1

 43 020,0

2. nedaňové

14 966,4

 16 856,1

 17 141,4

17 162,5

 17 203,7

 17 246,0

17 272,4

3. granty a transfery

42 093,6

 27 771,6

 28 540,4

28 543,5

 28 545,5

 28 688,8

 28 693,2

- z toho príjmy
z rozp. EÚ

27 880,3

 13 118,9

 13 138,4

13 138,4

 13 138,4

 13 280,4

13 282,7

Výdavky spolu

330 185,1

252 593,9

253 242,1

256 330,7

257 969,3

260 196,6

262 230,3

v tom:
bežné výdavky

283 409,1

 225 276,8

 225 850,9

228 909,8

 230 433,2

 231 098,1

 232 255,9

kapitálové výdavky

46 776,0

 27 317,1

 27 391,2

27 420,9

 27 536,1

29 098,5

 29 974,4

Schodok/Prebytok

-57 468,1

 -8 611,3

 -6 845,2

- 9 296,2

 -10 771,7

-12 139,5

 -17 617,2

Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2006

21.11.

22.11. 

23.11. 

24.11. 

27.11. 

28.11. 

 
Príjmy spolu

272 717,0

245 194,2

245 310,0

245 634,1

241 341,1

247 451,8

260 070,0

v tom:
1. daňové

215 657,0

 199 177,8

199 045,7

 199 328,7

 194 938,6

 200 974,8

 213 421,2

z toho:
daň z príjmov FO

2 493,0

 68,9

 104,7

 177,3

 218,7

 276,4

 423,1

daň z príjmov PO

36 181,0

 41 834,8

 41 855,6

 41 883,7

 41 953,7

 42 087,0

 42 389,3

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

4 470,0

 4 189,3

 4 188,0

 4 186,0

 4 187,9

 4 190,0

 4 191,7

DPH

119 997,0

 109 168,6

108 973,9

109 126,4

104 519,8

109 110,3

 118 028,9

spotrebné dane

51 914,0

 43 041,7

 43 048,5

 43 079,5

 43 181,6

 44 433,5

 47 510,2

2. nedaňové

14 966,4

 17 296,3

 17 382,7

 17 403,7

 17 496,2

 17 533,0

 17 554,0

3. granty a transfery

42 093,6

 28 720,1

 28 881,6

 28 901,7

 28 906,3

 28 944,0

 29 094,8

- z toho príjmy
z rozp. EÚ

27 880,3

 13307,6

 13 464,0

 13 480,0

 13 480,0

 13 480,0

 13 626,9

Výdavky spolu

330 185,1

262 859,4

263 262,0

263 723,6

264 263,5

264 658,8

264 950,0

v tom:
bežné výdavky

283 409,1

232 854,1

233 041,5

233 222,2

 233 569,9

234 256,9

 234 114,8

kapitálové výdavky

46 776,0

 30 005,3

30 220,5

 30 501,4

 30 693,6

 30 728,4

 30 835,2

Schodok/Prebytok

-57 468,1

 -17 665,2

 -17 952,0

 -18 089,5

 -22 922,4

 -17 207,0

 -4 880,0

Rozpočet 2006
Ukazovateľ

29.11.

30.11. 

     
Príjmy spolu

272 717,0

261 039,9

262 156,4

 

v tom:
1. daňové

215 657,0

 214 184,5

215 122,7

z toho:
daň z príjmov FO

2 493,0

 469,0

582,3 

daň z príjmov PO

36 181,0

 42 710,2

 43 272,9

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

4 470,0

 4 192,0

 4 194,2

DPH

119 997,0

118 415,8

118 674,1

spotrebné dane

51 914,0

 47 518,1

 47 519,3

2. nedaňové

14 966,4

 17 647,8

 17 674,3

3. granty a transfery

42 093,6

 29 207,6

 29 359,4

- z toho príjmy
z rozp. EÚ

27 880,3

 13 736,8

 13 884,8

Výdavky spolu

330 185,1

265 814,7

269 139,2

 

v tom:
bežné výdavky

283 409,1

 234 753,6

 237 961,0

kapitálové výdavky

46 776,0

 31 061,1

 31 178,2

Schodok/Prebytok

-57 468,1

 -4 774,8

 -6 982,8

 

údaje o plnení rozpočtu sú priebežné z bankových účtov