Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Kontakty na sekcie a odbory

KANCELÁRIA MINISTRA

Ing. Ladislav Kamenický FLMI
minister financií SR
minister@mfsr.sk

riaditeľka kancelárie ministra
Ing. Barbora Puzderová

kancelária
Mária Hatriková
maria.hatrikova@mfsr.sk
+421 2 5958 2210

KANCELÁRIA ŠTÁTNEHO TAJOMNÍKA I.

Ing. Radovan Majerský, PhD.
štátny tajomník
radovan.majersky@mfsr.sk

kancelária
Klaudia Franko
klaudia.franko@mfsr.sk
+421 2 5958 2101

KANCELÁRIA ŠTÁTNEHO TAJOMNÍKA II.

Ing. Daniela Klučková
štátna tajomníčka
daniela.kluckova@mfsr.sk

kancelária
Jana Nálepková
jana.nalepkova@mfsr.sk
+421 2 5958 2301

KANCELÁRIA GENERÁLNEHO TAJOMNÍKA SLUŽOBNÉHO ÚRADU

Ing. Vladimír Kešjar
generálny tajomník služobného úradu
vladimir.kesjar@mfsr.sk

kancelária
Oľga Hečková
olga.heckova@mfsr.sk
+421 2 5958 3211

TLAČOVÝ ODBOR

Mgr. Pavol Kirinovič
riaditeľ odboru
pavol.kirinovic@mfsr.sk
+421 918 610 542

všeobecný kontakt
+421 2 5958 6027

INŠTITÚT FINANČNEJ POLITIKY

Mgr. Juraj Valachy PhD.
riaditeľ
juraj.valachy@mfsr.sk

kancelária
Andrea Ujlakyová
andrea.ujlakyova@mfsr.sk
+421 2 5958 2512

ÚTVAR HODNOTY ZA PENIAZE

Mgr. Martin Haluš
riaditeľ
martin.halus@mfsr.sk

kancelária
Mgr. Zuzana Filová
zuzana.filova@mfsr.sk
+421 2 5958 2428

SEKCIA SPRÁVY MAJETKU A SLUŽIEB

JUDr. Marek Mahďák
generálny riaditeľ
marek.mahdak@mfsr.sk

kancelária
Ing. Andrea Žiaková
andrea.ziakova@mfsr.sk
+421 2 5958 2125

SEKCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

Ing. Dáša Lauková
generálna riaditeľka
dasa.laukova@mfsr.sk

kancelária
Kristína Hvizdošová
kristina.hvizdosova@mfsr.sk
+421 2 5958 2042

SEKCIA ROZPOČTU KAPITOLY

Ing. Miriam Stanková
generálna riaditeľka
miriam.stankova@mfsr.sk

SEKCIA INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ

Ing. Erik Minarovič
generálny riaditeľ
erik.minarovic@mfsr.sk

kancelária
Lucia Nižnanská
lucia.niznanska@mfsr.sk
+421 2 5958 3217

SEKCIA EKONOMICKÝCH SYSTÉMOV

Ing. Roman Navrátil
generálny riaditeľ
roman.navratil@mfsr.sk

SEKCIA ŠTÁTNEHO VÝKAZNÍCTVA

Ing. Ladislav Zakhar PhD.
generálny riaditeľ
ladislav.zakhar@mfsr.sk

kancelária
Andrea Vančo Pravdová
andrea.vanco.pravdova@mfsr.sk
+421 2 5958 3239

SEKCIA ROZPOČTOVEJ POLITIKY

Ing. Alexander Cirák
generálny riaditeľ
alexander.cirak@mfsr.sk

kancelária
Lucia Pobočíková
lucia.pobocikova@mfsr.sk
+421 2 5958 2113

SEKCIA EURÓPSKYCH FONDOV

Ing. Katarína Vallová
generálna riaditeľka
katarina.vallova@mfsr.sk

kancelária
Ľubica Zajacová
lubica.zajacova@mfsr.sk
+421 2 5958 3333

SEKCIA FINANČNÉHO TRHU

Ing. Roman Turok – Heteš
generálny riaditeľ
roman.turok@mfsr.sk

kancelária
Eleonóra Forrová
eleonora.forrova@mfsr.sk
+421 2 5958 4520

SEKCIA DAŇOVÁ A COLNÁ

Ing. Martina Bíliková
generálna riaditeľka
martina.bilikova@mfsr.sk

SEKCIA LEGISLATÍVNA A MAJETKOVOPRÁVNA

JUDr. Viera Gajdošová
generálna riaditeľka
viera.gajdosova@mfsr.sk

kancelária
Mgr. Veronika Morávková
veronika.moravkova@mfsr.sk
+421 2 5958 5432

SEKCIA AUDITU A KONTROLY

Ing. Vladimíra Zacharidesová
generálna riaditeľka
vladimira.zacharidesova@mfsr.sk

kancelária I.
Ľubica Ftáčniková
lubica.ftacnikova@mfsr.sk
+421 2 5958 2146

kancelária II.
Katarína Pilná
katarina.pilna@mfsr.sk
+421 2 5958 4146

SEKCIA MEDZINÁRODNÝCH VZŤAHOV

Ing. Martin Polónyi
generálny riaditeľ
martin.polonyi@mfsr.sk

kancelária
Mgr. Nikola Hadžegová
nikola.hadzegova@mfsr.sk
+421 2 5958 3410

OSOBNÝ ÚRAD

Ing. Adriana Wittgruberová
riaditeľka
adriana.wittgruberova@mfsr.sk

kancelária
Mgr. Elena Miháliková
elena.mihalikova@mfsr.sk
+421 2 5958 2018