Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Metodické usmernenia k postupom účtovania pre štátne ROPO a štátne účelové fondy

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov ustanovuje: 

Od 1.1. 2023 nové postupy účtovania určené pre štátne rozpočtové organizácie, štátne príspevkové organizácie a štátne účelové fondy, ustanovené  Opatrením Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 7. decembra 2022  č. MF/14522/2022-36, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnovy pre štátne rozpočtové organizácie, štátne príspevkové organizácie a štátne účelové fondy. 

Metodické usmernenia pre štátne rozpočtové organizácie, štátne príspevkové organizácie a štátne účelové fondy vydané od 1.1.2023. 

Metodické usmernenia platné do roku 2022 nájdete v ,,Archíve" usmernení pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, obce, vyššie územné celky a štátne fondy.

 

 

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Financie
  2. Štátne výkazníctvo
  3. Účtovníctvo štátnej správy a územnej samosprávy
  4. Metodické usmernenia k postupom účtovania pre štátne ROPO a štátne účelové fondy

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.