Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Usmernenie č. 9/2007-U k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v rámci Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu

Usmernenie k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v rámci Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu, verzia 3.0

Dátum vydania: 26. 05. 2009

Dátum platnosti: 26. 05. 2009

Platobný orgán má v zmysle článku 3.1.3 uznesenia vlády SR č. 262/2007, verzia 2.0 v kompetencii vydávanie usmernení k finančnému riadeniu Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru (FM EHP), Nórskeho finančného mechanizmu (NFM) v spolupráci s Národným kontaktným bodom (NKB).

Cieľom tohto usmernenia je stanoviť povinné články týkajúce sa finančného riadenia zmluvy medzi NKB/sprostredkovateľom a konečným prijímateľom, resp. príjemcom pomoci o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len „Zmluva“) v rámci FM EHP a NFM.

Toto usmernenie stanovuje aj podmienky finančného riadenia individuálneho projektu „Fond technickej asistencie“.

Usmernenie svojím obsahom vychádza z podmienok stanovených v dokumente „Pravidlá implementácie finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu“, verzia 2.0 schválená dňa 26. 05. 2009, národnej legislatívy a právneho rámca Európskeho hospodárskeho priestoru.

Úlohou Úradu vlády SR v pozícii NKB a sprostredkovateľa je zapracovať články tohto usmernenia do každej Zmluvy.

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Finančné vzťahy s EÚ
  2. Zahraničná pomoc
  3. Finančný mechanizmus EHP a Nórsky finančný mechanizmus 2004 – 2009
  4. Usmernenia sekcie európskych fondov
  5. Usmernenie č. 9/2007-U k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v rámci Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.