Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Úvod

Logo MF SRLogo Plán Obnovy EU

Plán obnovy a odolnosti SR („Plán“) stanovuje ucelený balík reforiem a investícií, ktoré sa budú realizovať do roku 2026 a ktoré budú podporené z mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti  (Nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2021/241 z 12. februára 2021, ktorým sa zriaďuje mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti). Tvoria ho investície a reformy, ktoré budú riešiť výzvy identifikované v kontexte európskeho semestra, najmä v odporúčaniach Európskej komisie pre Slovensko. Plán zahŕňa aj opatrenia zamerané na riešenie výziev, ktorým Slovensko čelí v súvislosti so zelenou a digitálnou transformáciou.

Plán je rozdelený do piatich základných oblastí (a 18-tich komponentov):

Viac informácií môžete získať na www.planobnovy.sk.

Ministerstvo je vykonávateľom nasledovných investícií a reforiem v Pláne:

Komponent 16 Boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí), Investícia 4: Posilnenie administratívnych kapacít na rôznych úrovniach verejnej správy - vytvorenie Národnej implementačnej a koordinačnej autority (Posilnenie personálnych kapacít vládneho auditu);
Komponent 18 (Zdravé, udržateľné a konkurencieschopné verejné financie), Reforma 2: Zavedenie viacročných výdavkových stropov;
Komponent 18 (Zdravé, udržateľné a konkurencieschopné verejné financie), Reforma 3: Reforma riadenia verejných investícií.

Ministerstvo poskytuje vstupy pre vykonávateľa Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR pre nasledovný komponent Plánu:
Komponent 18 (Zdravé, udržateľné a konkurencieschopné verejné financie), Reforma 1: Zlepšenie udržateľnosti dôchodkového systému.

Ministerstvo zabezpečuje ako prijímateľ pre vykonávateľa Ministerstvom vnútra SR nasledovný komponent:
Komponent 16: Boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí - Investícia 1: Nástroje a kapacity na boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí (zriadenie informačného systému Centrálneho registra účtov).

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Finančné vzťahy s EÚ
  2. Plán obnovy a odolnosti SR
  3. Úvod

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.