Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Zdroj založený na podiele reziduálnych ziskov najväčších a najziskovejších nadnárodných spoločností

Disclaimer: Stále prebiehajúce negociácie k prijatiu tohto vlastného zdroja. 

Nový zdroj založený na podiele reziduálnych ziskov najväčších a najziskovejších spoločnosti je iniciatívou OECD, ktorú podporila aj skupina lídrov G20 (Pilier I. dohody OECD/G20) s cieľom zamedziť veľkým nadnárodným koncernom zakladať pobočky v krajinách s nízkym daňovým zaťažením. Ide o spoločnosti s obratom nad 20 mld. EURziskom nad 10 %. Znamenal by príjem vo výške 2,5 až 4 mld. EUR ročne do rozpočtu EÚ. Týmto spôsobom by do rozpočtu EÚ plynulo 15 % podielu reziduálnych ziskov najziskovejších a najväčších nadnárodných spoločností. Podiel zdaniteľných ziskov nadnárodných koncernov by bol re-alokovaný do ČŠ v rámci prvého piliera reformy medzinárodnej dohody zdaňovania právnických osôb (ďalej len „PO“). Predpokladá sa, že tento zdroj sa začne aplikovať od vstupu viacstranného dohovoru a súvisiacej EÚ smernice (týkajúcej sa uplatňovania upravenej dohody OECD o zdaňovaní PO) do platnosti, ktorú plánuje navrhnúť EK v r. 2022.

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Medzinárodné vzťahy
  2. Európske záležitosti
  3. Rozpočet Európskej únie
  4. Vlastné zdroje
  5. Zdroj založený na podiele reziduálnych ziskov najväčších a najziskovejších nadnárodných spoločností

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.