Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Dokumenty pre subjekty používajúce Centrálny konsolidačný systém - IS CKS

26.11.2021 boli zverejnené aktualizované príručky pre používateľov portálu CKS, importéra dát a konsolidátora. V časti popisujúcej ukladanie dokumentov do Registra účtovných závierok pribudla možnosť zadať dátum ,,od" pre obdobie začiatku existencie účtovnej jednotky, ktoré je iné ako začiatok účtovného obdobia (1.1.). Túto funkčnosť využijú organizácie, ktoré vznikli počas účtovného obdobia a obdobie, za ktoré zostavujú účtovnú závierku je kratšie ako účtovný rok. Bližšie v podkapitole 6.9. oboch príručiek.

25.10.2021 bol vydaný zoznam UJ SC pre rok 2021 a dokument zmien v súhrnnom celku pre účely vykazovania vzájomných vzťahov, v novom účtovom období 2021. Ide o aktualizáciu na základe informácií z augustového zoznamu subjektov verejnej správy ŠU SR.  

17.8.2021 bol vydaný zoznam UJ SC pre rok 2021 a dokument zmien v súhrnnom celku pre účely vykazovania vzájomných vzťahov, v novom účtovom období 2021. Ide o aktualizáciu na základe informácií z júlového zoznamu subjektov verejnej správy ŠU SR.   

14.7.2021 bol vydaný zoznam UJ SC pre rok 2021 a dokument zmien v súhrnnom celku pre účely vykazovania vzájomných vzťahov, v novom účtovom období 2021. Ide o aktualizáciu na základe informácií z júnového zoznamu subjektov verejnej správy ŠU SR.    

Informácia pre účely zostavenia Konsolidačného balíka k vykazovaniu vzájomných vzťahov z dôvodu prijatia/odovzdania a spotreby zásob zo Správy štátnych hmotných rezerv

 

Konsolidačný balík MF SR (KB v8) pre rok 2016 v platnosti pre konsolidáciu za rok 2020. (Pre prácu s konsolidačným balíkom je nutné inštalovať doplnok DataExport 1.0.0.9., ktorý funguje aj v programe MS Excel 2013+). Súbor Výmenná štruktúra pre balík MF SR je určená pre IT nastavenia automatického generovania údajov KB z ekonomického systému organizácie.

Rozsah vzájomných vzťahov na úrovni celého súhrnného celku sa pre rok 2020 nezmenil (pozri bližšie vysvetlivky v aktuálnom súbore Zoznam UJ SC).   

1.) Zoznam UJ SC pre účely odsúhlasovania a vykazovania vzájomných vzťahov v rámci súhrnného celku     

 

2.) Konsolidačný balík a Manuál pre jeho vyplnenie 

 3.) Príručky užívateľa systému CKS 

4.) Formulár F162 - Žiadosť o založenie/zrušenie/zmenu UJ v IS DataCentra  

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Financie
  2. Štátne výkazníctvo
  3. Účtovná konsolidácia vo verejnej správe
  4. Dokumenty pre subjekty používajúce Centrálny konsolidačný systém - IS CKS

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.