Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Systém riadenia a implementácie Programu INTERACT IV na programové obdobie 2021 – 2027, verzia 1.0

V nadväznosti na začiatok programového obdobia 2021 – 2027 a schválené uznesenie vlády SR č. 489 z 8. septembra 2021, ktorým bolo Ministerstvo financií SR určené ako platobný orgán, Ministerstvo financií SR v spolupráci s Bratislavským samosprávnym krajom vypracovalo Systém riadenia a implementácie programu Interact IV na programové obdobie 2021 – 2027.  

Cieľom materiálu je vytvorenie postupov a pravidiel v oblasti finančného riadenia a zadefinovanie hlavných kompetencií a povinností jednotlivých subjektov zapojených do implementácie programu Interact IV. Pri tvorbe materiálu sme vychádzali zo skúseností z programového obdobia 2014 – 2020 zohľadňujúc skutočnosti vyplývajúce z novej národnej a európskej legislatívy.

Materiál nemá vplyv na rozpočet verejnej správy, na podnikateľské prostredie, sociálne vplyvy, vplyvy na životné prostredie, informatizáciu spoločnosti, služby verejnej správy pre občana ani na manželstvo, rodičovstvo a rodinu.

 Materiál nie je  predmetom rokovania vlády SR a je schvaľovaný ministrom financií.

 Materiál nadobúda účinnosť 15.mája.2022.

Jednotlivé subjekty zapojené do finančného riadenia Programu Interact IV sú povinné zapracovať zmeny vyplývajúce zo Systému riadenia a implementácie Programu Interact IV do svojich vnútorných predpisov v termíne do 15. júla 2022

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Finančné vzťahy s EÚ
  2. Povstupové fondy EÚ
  3. Programové obdobie 2021 - 2027
  4. Program INTERACT IV
  5. Systém riadenia a implementácie Programu INTERACT IV na programové obdobie 2021 – 2027, verzia 1.0

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.