Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Záverečný účet kapitoly ŠR, štátneho fondu a štátny záverečný účet

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 29 ods. 3 a 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva smernicu na vypracovanie návrhov záverečných účtov kapitol štátneho rozpočtu, záverečných účtov štátnych fondov a návrhu štátneho záverečného účtu Slovenskej republiky.

Aktuality:

28.12.2023 bola zverejnená opravená Smernica k zostaveniu záverečných účtov kapitol ŠR /štátnych fondov. V časti II. bod 2. Tabuľková časť a v časti IV bod 2 Tabuľková časť bol opravený text o dostupnosti tabuliek pre kapitoly ŠR a štátne fondy. Tieto tabuľky budú k dispozícii v elektronickej podobe v systéme CKS.

21.12.2023 boli zverejnené aktuálne smernice k zostaveniu záverečných účtov kapitol ŠR /štátnych fondov a k zostaveniu štátneho záverečného účtu SR, za rok 2023. Smernice obsahujú len posun termínov v predložení záverečných účtov. Po obsahovej stránke sa smernice oproti minulému roku nezmenili.

 Neplatné smernice sú uvedené v zložke ,,Archív".  

 

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Financie
  2. Štátne výkazníctvo
  3. Legislatíva pre FIN výkazy, IUZ, postupy účtovania pre ROPO, obce, VÚC a štátne účelové fondy, KUZ vo verejnej správe
  4. Záverečný účet kapitoly ŠR, štátneho fondu a štátny záverečný účet

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.