Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Usmernenia a oznámenia k spotrebným daniam

Poučenie na vyplnenie daňového priznania a dodatočného daňového priznania k spotrebnej dani z tabakových výrobkov podľa zákona č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov k legislatívnym zmenám účinným od 13. februára 2023

Poučenie na vyplnenie daňového priznania a dodatočného daňového priznania k spotrebnej dani z alkoholického nápoja, ktorým je pivo podľa zákona č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov k legislatívnym zmenám účinným od 13. februára 2023

Poučenie na vyplnenie daňového priznania a dodatočného daňového priznania k spotrebnej dani z alkoholického nápoja, ktorým je víno a medziprodukt podľa zákona č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov k legislatívnym zmenám účinným od 13. februára 2023

Poučenie na vyplnenie daňového priznania a dodatočného daňového priznania k spotrebnej dani z liehu podľa zákona č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov s platnosťou od 1. marca 2023

Poučenie na vyplnenie daňového priznania a dodatočného daňového priznania k spotrebnej dani z elektriny podľa zákona č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a o zmene a doplnení zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov platné od 1. januára 2023

Poučenie na vyplnenie daňového priznania a dodatočného daňového priznania k spotrebnej dani z uhlia podľa zákona č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a o zmene a doplnení zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov platné od 1. januára 2023

Poučenie na vyplnenie daňového priznania a dodatočného daňového priznania k spotrebnej dani zo zemného plynu podľa zákona č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a o zmene a doplnení zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov platné od 1. januára 2023

Poučenie na vyplnenie daňového priznania a dodatočného daňového priznania k spotrebnej dani z minerálneho oleja podľa zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov platné od 1. júla 2021

Oznámenie MF SR č. MF/20544/2017-732 o uverejnení vzoru daňového priznania a dodatočného daňového priznania k spotrebnej dani z minerálneho oleja, ktorý je prílohou vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 318/2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje vzor daňového priznania a dodatočného daňového priznania k spotrebnej dani z minerálneho oleja, platné do 31.12.2020 oznámeniedaňové priznaniepoučenie

Poučenie MF/14550/2020-732 na vyplnenie daňového priznania a dodatočného daňového priznania k spotrebnej dani z minerálneho oleja ustanoveného vyhláškou č. 318/2017 Z. z., platné od 1. januára 2021 do 30.júna 2021

Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/8258/2012-73 o uverejnení vzoru daňových priznaní a dodatočných daňových priznaní k spotrebnej dani z alkoholických nápojov, ktoré sú prílohou vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 539/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú vzory daňových priznaní a dodatočných daňových priznaní k spotrebnej dani z alkoholických nápojov (FS 2/2012, 13)

Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/8262/2012-732 o uverejnení vzorov daňových priznaní a dodatočných daňových priznaní k spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu, ktoré sú prílohou vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 541/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú vzory daňových priznaní a dodatočných daňových priznaní k spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a poučenia na vyplnenie daňových priznaní a dodatočných daňových priznaní k spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu podľa zákona č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a o zmene a doplnení zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (FS 2/2012, 16)

Metodické usmernenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/7018/2014-73 k uplatňovaniu § 25b zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov

Metodické usmernenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/24058/2014-73 k uplatňovaniu niektorých ustanovení § 44o zákona č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov

Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/6827/2014-73 o uverejnení vzoru daňového priznania a dodatočného daňového priznania k spotrebnej dani z tabakových výrobkov, ktorý je prílohou vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 31/2014 Z. z., ktorou sa ustanovuje vzor daňového priznania a dodatočného daňového priznania k spotrebnej dani z tabakových výrobkov (FS 2/2014)

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Dane, clá a účtovníctvo
  2. Nepriame dane
  3. Spotrebné dane
  4. Legislatíva SR
  5. Usmernenia a oznámenia k spotrebným daniam

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.