Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Minimálne efektívne zdanenie – pilier 2

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2023/507/

 1. Smernica Rady (EÚ) 2022/2523 zo 15. decembra 2022 o zabezpečení globálnej minimálnej úrovne zdanenia nadnárodných skupín podnikov a veľkých vnútroštátnych skupín v Únii

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:02022L2523-20221222

 1. Vyhlásenie Rady ECOFIN a Európskej komisie

https://taxation-customs.ec.europa.eu/taxation-1/corporate-taxation/minimum-corporate-taxation_en

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14732-2023-REV-1/sk/pdf

 1. Zverejnenie odpovedí Európskej komisie na často kladené otázky k smernici EÚ (22.12.2023)

https://taxation-customs.ec.europa.eu/document/download/ca7bf5d9-19d6-47f2-b4f5-4aab9b0912c1_en?filename=20231222%20Pillar%202%20technical%20FAQ.pdf

 1. Oznámenie Komisie: Rozhodnutie o odklade uplatňovania pravidla zahrnutia príjmov a pravidla pre nedostatočne zdanené zisky podľa článku 50 smernice o druhom pilieri

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ%3AC_202301536

 1. Daňové výzvy vyplývajúce z digitalizácie hospodárstva – globálne Modelové pravidlá proti narúšaniu základu dane (druhý pilier) zo 14.12.2021

https://www.oecd-ilibrary.org/taxation/tax-challenges-arising-from-digitalisation-of-the-economy-global-anti-base-erosion-model-rules-pillar-two_782bac33-en      

 1. Komentár k Modelovým pravidlám proti narúšaniu základu dane (druhý pilier) z 11.3.2022

https://www.oecd-ilibrary.org/taxation/tax-challenges-arising-from-the-digitalisation-of-the-economy-commentary-to-the-global-anti-base-erosion-model-rules-pillar-two-first-edition_1e0e9cd8-en

 1. Príklady k Modelovým pravidlám proti narúšaniu základu dane (druhý pilier)

https://www.oecd.org/tax/beps/tax-challenges-arising-from-the-digitalisation-of-the-economy-global-anti-base-erosion-model-rules-pillar-two-examples.pdf

 1. Bezpečné prístavy a úľava od sankcií z 15.12.2022

https://www.oecd.org/tax/beps/safe-harbours-and-penalty-relief-global-anti-base-erosion-rules-pillar-two.pdf

 1. Administratívne usmernenie z 1.2.2023

https://www.oecd.org/tax/beps/agreed-administrative-guidance-for-the-pillar-two-globe-rules.pdf

 1. Administratívne usmernenie z 13.7.2023

https://www.oecd.org/tax/beps/administrative-guidance-global-anti-base-erosion-rules-pillar-two-july-2023.pdf

 1. Administratívne usmernenie z 15.12.2023

https://www.oecd.org/tax/beps/administrative-guidance-global-anti-base-erosion-rules-pillar-two-december-2023.pdf

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

 1. Dane, clá a účtovníctvo
 2. Priame dane
 3. Dane z príjmu
 4. Minimálne efektívne zdanenie – pilier 2

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.